Thủ thuật lưu output Command Prompt dưới dạng Text

Có lẽ bạn đã nghe tới Command Prompt, công cụ hữu ích của Windows cho phép nhanh chóng thực hiện các tác vụ bằng dòng lệnh. Chỉ với vài phím trên bàn phím, bạn đã có thể thay đổi các thiết lập, kiểm tra thông tin... mà không cần click nhiều lần qua các cửa sổ thông thường của Windows.

Tuy vậy, khi cần chia sẻ output từ Command Prompt lên các diễn đàn hay muốn lưu lại để dùng cho mục đích đối chiếu lỗi, việc sao chép sẽ có chút phức tạp. Dưới đây là thủ thuật giúp bạn lưu output từ Command Prompt dưới dạng file text.

Command Prompt giúp thực hiện nhiều thao tác nhanh hơn
Command Prompt giúp thực hiện nhiều thao tác nhanh hơn

Rất đơn giản, bạn chỉ cần gõ thêm một đoạn văn bản trước dòng lệnh. Ví dụ như khi muốn chạy lệnh ipconfig để xem thông tin mạng. Thông thường bạn gõ ipconfig vào Command Prompt và các thông tin sẽ hiện ra, nhưng chỉ cần đóng cửa sổ là tất cả sẽ mất. Để lưu các thông tin này dưới dạng text, hãy gõ thêm theo định dạng dưới đây.

ipconfig > NetworkInfo.txt

Việc gõ thêm tên của tập tin text mà không cần địa điểm lưu file sẽ mặc định lưu tập tin đó vào thư mục C:\Users\USERNAME. Nếu muốn xác định cụ thể thư mục lưu file, hãy gõ, ví dụ như dưới đây.

ipconfig > C:\Users\USERNAME\Desktop\NetworkInfo.txt

Bạn sẽ không thấy nội dung output trên cửa sổ Command Prompt mà tất cả sẽ xuất hiện trong file text. Nếu muốn bổ sung thêm output vào một tập tin đã có, hãy sử dụng mẫu dưới đây.

ipconfig >> NetworkInfo.txt

Cách này sẽ đưa đoạn nội dung output thứ hai vào tập tin thay vì ghi đè lên nội dung đã có khi sử dụng biểu tượng ">".
Bằng cách này, người dùng có thể dễ dàng so sánh output của lệnh trước và sau khi thay đổi, lưu lại một vài thông số hệ thống hoặc chỉ đơn giản là tìm kiếm dữ liệu. Thủ thuật này sẽ rất hữu ích cho những ai thường xuyên phải làm việc với Command Prompt.

Thứ Bảy, 10/06/2017 11:04
33 👨 4.155
0 Bình luận
Sắp xếp theo