Thêm thư viện vào thư mục Home trong Windows 10

Thư viện là một thư mục đặc biệt trong Windows và đã được giới thiệu trong Windows 7. Tuy nhiên, trên Windows 10 khi mở This PC lên sẽ không có. Để thêm thư viện vào thư mục Home trong Windows 10, bạn cần phải áp dụng một tinh chỉnh Registry đơn giản. Thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn bằng Video:

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Bước 1 : Mở Regedit lên bằng Windows + R, gõ Regedit.
Bước 2 : Tới khóa Registry :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HomeFolder\NameSpace\DelegateFolders

Bước 3 : Trong DelegateFolders, tạo một khóa mới tên là {031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

Thêm thư viện vào thư mục Home trong Windows 10

Bước 4 : Vào This Pc để kiểm tra hoặc Windows + E.

Thêm thư viện vào thư mục Home trong Windows 10

Nếu bạn nào lười có thể tải file .res tại: Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.

Thứ Hai, 03/11/2014 09:32
31 👨 698
0 Bình luận
Sắp xếp theo