Cách thêm thư viện trong Arduino

Nếu đã sử dụng Arduino IDE một thời gian, chắc chắn đến một lúc nào đó bạn sẽ có nhu cầu mở rộng khả năng của nó. Số lượng các sketch được xây dựng có giới hạn. Tuy nhiên, nhờ có một cộng đồng sôi nổi, bạn có thể truy cập các template có sẵn và sửa đổi chúng theo nhu cầu của mình.

Các bước sau đây mô tả quy trình thêm thư viện Arduino vào IDE.

Thư viện Arduino là gì?

Các thư viện Ardunio là những chương trình được sử dụng thường xuyên, có sẵn để giúp bạn tìm hiểu về số lượng các sketch có giới hạn của IDE. Những code add-on này có thể được cài đặt trong IDE hoặc tải xuống dưới dạng thư mục zip trên Arduino.cc hoặc trang web khác.

Để xác định vị trí thư viện add-on, hãy truy cập vào Sketch > Include Library > Contributed Libraries. “Recommended Libraries” phải được cài đặt trước tiên.

“Recommended Libraries” phải được cài đặt trước tiên

Các thư viện được lưu trữ vật lý trong những file chương trình ở định dạng .ino, là file sketch của Arduino.

Các thư viện được lưu trữ vật lý trong những file chương trình ở định dạng .ino, là file sketch của Arduino

Cài đặt thư viện Arduino bằng Arduino Library Manager

Để thêm các thư viện Arduino từ trình quản lý thư viện riêng của IDE, hãy truy cập vào Sketch > Include Library > Manage Libraries.

Hãy truy cập vào Sketch > Include Library > Manage Libraries

Bạn có thể thấy một loạt các thư viện drop-down trong Library Manager. Để cài đặt một trong số chúng, hãy cài đặt nó cho phiên bản mới nhất hiện có.

Bạn có thể thấy một loạt các thư viện drop-down trong Library Manager

Việc cài đặt chỉ mất khoảng vài giây. Đợi Library Manager cập nhật danh sách các thư viện.

Đợi Library Manager cập nhật danh sách các thư viện

Bạn có thể xác minh sự hiện diện của thư viện đã thêm bằng cách quay lại Sketch > Include Library > Contributed Libraries.

Bạn có thể xác minh sự hiện diện của thư viện đã thêm bằng cách quay lại Sketch > Include Library > Contributed Libraries

Khi bạn nhấp vào thư viện mới được thêm vào, một chút code sẽ hiển thị trên giao diện. Đây là phần tốt nhất về các thư viện. Rất nhiều code bổ sung có thể được tóm tắt chỉ trong một lệnh đơn giản, như hiển thị bên dưới.

#Include <AdaFruit_NeoPixel_ZeroDMA.h>

Rất nhiều code bổ sung có thể được tóm tắt chỉ trong một lệnh đơn giản

Cài đặt thư viện Arduino từ các trang web khác

Trang web chính thức của Arduino duy trì một danh sách tham khảo các thư viện có sẵn để tải xuống và cài đặt. Đây là những tùy chọn hiển thị trong quy trình được mô tả ở trên.

Trang web chính thức của Arduino duy trì một danh sách tham khảo các thư viện có sẵn để tải xuống và cài đặt

Nếu muốn thiết lập thư viện của bên thứ ba trong Arduino IDE, bạn phải tìm kiếm nó trực tuyến. GitHub là một nơi tốt để tìm thấy chúng. Trang web này có hơn 80 ví dụ.

Bạn sẽ được cung cấp một tùy chọn để tải xuống file zip. Lưu file trên máy tính nhưng đừng giải nén nó.

Lưu file trên máy tính nhưng đừng giải nén nó

Trong bước tiếp theo, bạn có thể thêm file zip từ Sketch > Include Library > Add .ZIP Library.

Thêm file zip từ Sketch > Include Library > Add .ZIP Library

Bạn không phải giải nén thư mục tải xuống. Nếu không có lỗi lập trình, nó sẽ tự động đồng bộ với Arduino IDE.

Nếu không có lỗi lập trình, nó sẽ tự động đồng bộ với Arduino IDE

Sau khi bạn nhấp vào “Open”, IDE sẽ hiển thị trạng thái thành công cũng như thêm code thư viện mới.

Sau khi bạn nhấp vào “Open”, IDE sẽ hiển thị trạng thái thành công

Tất nhiên, bạn luôn có thể xác minh sự hiện diện của thư viện mới được thêm vào từ Sketch > Include Library > Contributed Libraries.

Xác minh sự hiện diện của thư viện mới được thêm vào từ Sketch > Include Library > Contributed Libraries

Thư viện Arduino giúp mở rộng khả năng lưu trữ và hoạt động. Điều này cung cấp cho bạn nhiều không gian hơn để điều động các dự án của mình. Cho dù bạn làm việc với bộ điều khiển bay, drone hay robot, bạn đều có thể tìm kiếm file thư viện tương ứng của nó.

Xin vui lòng cho mọi người biết ý kiến ​​của bạn về các thư viện trong Arduino qua phần nhận xét bên dưới.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 06/10/2019 08:24
53 👨 14.343
0 Bình luận
Sắp xếp theo