Thay đổi template thư mục trong Windows 10

Windows 10 bao gồm 5 template tích hợp mà bạn có thể chọn để tối ưu hóa chế độ xem ổ, thư mục và thư viện cho General Items, Documents, Pictures, Music hoặc Videos.

Khi sử dụng một template, bạn vẫn có thể tùy chỉnh thêm chế độ xem theo cách bạn muốn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tối ưu template ổ, thư mục hoặc thư viện cho General Items, Documents, Pictures, Music hoặc Videos trong Windows 10.

1. Thay đổi template của ổ hoặc thư mục

1. Mở File Explorer (Win+E) và thực hiện bước 2 hoặc bước 3 bên dưới tùy thuộc vào cách bạn muốn mở trang thuộc tính của ổ hoặc thư mục.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên một ổ (trừ ổ Windows) hoặc thư mục mà bạn muốn thay đổi template, nhấp vào Properties và chuyển đến bước 4 bên dưới.

Nhấp vào Properties
Nhấp vào Properties

3. Mở một ổ (trừ ổ Windows) hoặc thư mục mà bạn muốn thay đổi template, nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ trên một vùng trống của cửa sổ chính, nhấp vào Customize this folder và đi đến bước 4 bên dưới.

Nhấp vào Customize this folder
Nhấp vào Customize this folder

4. Nhấp vào tab Customize, chọn template trong menu drop-down Optimize this folder for và nhấn OK.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tích vào hộp Also apply this template to all subfolders, nếu muốn nhanh chóng áp dụng template đã chọn cho tất cả các thư mục con.

2. Thay đổi template của thư viện

Tất cả các thư mục được thêm vào trong thư viện đều có chung cài đặt chế độ xem, vì vậy khi bạn thay đổi template của thư viện, nó sẽ được áp dụng cho tất cả các thư mục trong thư viện.

1. Mở File Explorer (Win+E) và thực hiện bước 2 hoặc bước 3 bên dưới, tùy thuộc vào cách bạn muốn thay đổi template của thư viện.

2. Để thay đổi template thư viện trong ribbon, chọn hoặc mở thư viện (ví dụ: Pictures) mà bạn muốn thay đổi template, nhấn vào tab Library Tools Manage và chọn template trong menu drop-down Optimize library for trên ribbon.

Chọn template trong menu drop-down Optimize library for
Chọn template trong menu drop-down Optimize library for

3. Để thay đổi template thư viện trong phần thuộc tính:

A) Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thư viện (ví dụ: Pictures) mà bạn muốn thay đổi template và nhấp vào Properties.

Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thư viện
Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào thư viện

B) Chọn một template trong menu drop-down Optimize this library for và nhấn OK.

Chọn một template trong menu drop-down Optimize this library for
Chọn một template trong menu drop-down Optimize this library for
Thứ Hai, 24/02/2020 14:32
53 👨 1.586
0 Bình luận
Sắp xếp theo