Thế giới trong mắt trẻ nhỏ dưới một tuổi sẽ như thế nào?

Trẻ dưới một tuổi nhìn thế giới rất khác người trưởng thành nhưng khác như thế nào thì không phải cha mẹ nào cũng biết. Khi trẻ mới sinh, thị lực của chúng kém hơn một người trưởng thành từ 12 đến 25 lần và chưa phân biệt được màu sắc. Thị lực của trẻ có nhiều thay đổi trong giai đoạn này, và phải đến khi trẻ được 11 - 12 tháng tuổi chúng mới xác định được khoảng cách xa gần tương đối chính xác. Chỉ khi trẻ được 2 tuổi, thị lực của chúng mới phát triển tối đa.

Thứ Năm, 31/08/2017 16:17
31 👨 306
0 Bình luận
Sắp xếp theo