Thay đổi vị trí thư mục Favorites trong Windows Vista/XP/2000

Quản Trị Mạng - Bài này sẽ hướng dẫn cho bạn cách di chuyển thư mục Favorites sang một vị trí khác (có thể là ổ khác). Giải pháp này rất hữu dụng trong trường hợp máy bạn đang đóng băng ổ C và vẫn muốn thường xuyên add thêm các trang web ưa thích.

Windows Vista

- Đầu tiên bạn mở Windows Explorer

- Điều hướng tới C:\Users\{tên user}\

- Kích chuột phải vào thư mục Favorites và chọn Properties > Location > Move… sau đó chọn đường dẫn tới thư mục bạn cần thay đổi.

- Apply > Trả lời câu hỏi bạn có muốn chuyển toàn bộ nội dung của thư mục Favorites sang một vị trí mới hay không > OK

Windows XP/2000

- Vào Start -> Run và nhập vào regedit

- Điều hướng tới phần
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellFolders

Thay đổi giá trị Favorites từ C:\documents and settings\{tên user}\Favorites thành đường dẫn mới.

Thứ Ba, 13/10/2009 07:42
31 👨 502
0 Bình luận
Sắp xếp theo