Tạo một tùy chọn khởi động nhanh Fast Boot

Lincoln Spector

Quản trị mạng – Trong bài chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thiết lập Windows với hai đăng nhập cứ như thể máy tính đang được sử dụng bởi hai người.

Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản người dùng mới. Để khởi chạy wizard thiết lập tài khoản mới:

Trong XP: Chọn Start, Control Panel. Kích User Accounts, sau đó Create a new account.

Trong Vista: Chọn Start, đánh control userpasswords và nhấn ENTER. Kích Manage another account, sau Create a new account.

Trong cả hai phiên bản này, khi bạn nằm trong wizard tên của tài khoản đều là Fast Boot và tạo cho nó một tài khoản Administrator (Computer administrator trong XP). Bạn có thể thay đổi nó thành một tài khoản người dùng chuẩn khi mọi thứ được thiết lập.

Khi đã tạo xong tài khoản, bạn cần tạo khởi động Windows mặc định cho nó, vì sẽ không còn gì là khởi động nhanh nếu hệ thống dừng lại và chờ nhập vào một mật khẩu hay không quyết định nào đó. (Nếu cảm thấy mình phải bảo vệ mật khẩu cho tùy chọn khởi động nhanh này thì bạn có thể bỏ qua bước này).

Chọn Start, Run, đánh control userpasswords2 (lưu ý số 2; đây là một lệnh khác hoàn toàn với lệnh trên), và nhấn ENTER. Trên tab Users của hộp thoại xuất hiện, tích Users must enter a user name and password to use this computer. Trong danh sách người dùng, chọn Fast Boot. Sau đó hủy chọn Users must enter a user name and password to use this computer. Kích OK.

Khi hộp thoại hỏi mật khẩu Fast Boot, bạn có thể để trống các trường đó.

Khi bạn khởi động Windows, nó sẽ load môi trường Fast Boot một cách mặc định. Để có được môi trường thông thường, hãy đăng nhập vào nó. Trong XP, chọn Start, Log Off và đưa ra sự lựa chọn của bạn. Trong Vista, chọn Start, mũi tên shutdown sau đó chọn Switch User hoặc Log Off.

Rõ ràng tùy chọn fast boot không sử dụng nhiều trừ khi nó khởi động nhanh:

Chính vì vậy khi bạn vẫn ở trong cửa sổ đăng nhập cũ, hãy chọn Start, All Programs. Kích phải Startup, và chọn Open. Sau đó lặp lại quá trình, lưu ý là chỉ lần này và chọn Open All Users.

Lúc này nên xem xét các biểu tượng trong cửa sổ Windows Explorer thứ hai mà bạn đã mở (cửa sổ All Users). Kéo bất kỳ những gì mà bạn không cần thiết cho môi trường Fast Boot vào cửa sổ Windows Explorer.

Sau đó đăng xuất và đăng nhập trở lại vào Fast Boot, bạn sẽ thấy mình sẽ được cho qua các phần giới thiệu. Windows sẽ xuất hiện một màn hình đăng nhập mới ở lần đầu tiên bạn khởi động. Bạn có thể chọn một wallpaper khác (Desktop Background trong Vista) với trong đăng nhập cũ để nhanh chóng biết được mình đang ở môi trường gì.

Tiếp đó, chọn Start, All Programs. Kích phải vào Startup, và chọn Open. Bất cứ thứ gì bạn không cần đến hãy xóa nó.

Lúc này, chọn Start, Run (bạn chỉ cần chọn Start trong Vista), đánh msconfig, và nhấn ENTER. Kích tab Startup. Xem kỹ trong cột Location để tìm ra những gì khởi động với HKCU (HKEY_CURRENT_USER). Hủy chọn bất cứ thứ gì ở đây mà bạn có thể không cần đến.

Thứ Tư, 20/05/2009 13:00
3,73 👨 3.856
0 Bình luận
Sắp xếp theo