Tăng tốc độ khởi động Windows

Quản Trị Mạng - Mỗi khi Windows khởi động, bạn sẽ thấy một logo boot của Windows và một thanh tiến trình tải. Việc hiển thị những mục này thật sự làm cho Windows khởi động chậm đi một ít - bởi vì nó phải load chúng.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách để vô hiệu hóa màn hình logo khởi động và thanh tiến trình. Thời gian khởi động trung bình sẽ nhanh hơn 1.9 giây khi không có logo và thanh tiến trình này.

1. Nhấn vào nút Start trên màn hình và chọn Run từ menu hiện ra.

2. Gõ msconfig vào cửa sổ Run và nhấn OK.

3. Chọn thẻ Boot.ini. Đánh dấu vào ô có nhãn /NOGUIBOOT, nhấn nút Apply và sau đó nhấn nút OK.

4. Lúc này bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại máy. Lưu lại các công việc đang làm, đóng bất kì ứng dụng nào đang mở, và nhấn nút Restart.

5. Nếu bạn chưa vô hiệu hóa thông điệp cảnh báo System Configuration Utility trước đó, nó sẽ xuất hiện khi máy tính của bạn khởi động lại. Nhấn OK. System Configuration Utility sẽ mở lại - bạn có thể trở lại các thay đổi mà đã thực hiện nếu có bất kì thứ gì chạy không đúng. Khi đóng System Configuration Utility bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại máy một lần nữa - mặc dù bạn không tạo ra bất kì thay đổi nào.

Thứ Bảy, 05/09/2009 08:55
1,52 👨 6.635
0 Bình luận
Sắp xếp theo