Sử dụng RecoverServer switch để khôi phục Exchage 2007

Điều gì có thể tồi tệ hơn việc đối mặt với một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu mailbox của Exchange 2007 đã sai lệch một cách nghiêm trọng? Vâng việc đối mặt với một Exchange 2007 Server đã không hoạt động hoàn toàn quả là một vấn đề nghiêm trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số bước cần thiết để khôi phục Exchange 2007 Server khi gặp phải vấn đề về lỗi phần cứng gây ra việc mất dữ liệu. Giống như Exchange 2000 và 2003, bạn có thể khôi phục Exchange 2007 Server một cách dễ dàng. Như bạn biết, chúng ta có thể sử dụng DisasterRecovery switch để khôi phục Exchange 2000 hoặc 2003 Server trên một phần cứng mới, nhưng với Exchange 2007 thì bạn có thể chuyển đổi nhanh hơn với RecoverServer switch mới, tương tự như DisasterRecovery switch. Tuy nhiên bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn với RecoverServer switch là nó có thể được sử dụng để khôi phục tất cả các loại Exchange 2007 Server, ngoại trừ Edge Transport Server (sử dụng ADAM chứ không phải Active Directory để lưu dữ liệu cấu hình).

Khi bạn chạy Setup của RecoverServer switch trên một Windows 2003 Server mới đã được cấu hình cùng tên với tên đã bị hỏng do nhiều lý do, setup sẽ đọc thông tin cấu hình cho Exchange 2007 tương ứng từ Active Directory. Thêm vào đó việc áp dụng các vai trò và thiết lập được lưu trong Active Directory Setup sẽ như khi cài đặt một vai trò Exchange 2007 Server mà không có RecoverServer switch, cài đặt file Exchange và các dịch vụ cần yêu cầu vai trò Exchange 2007 server tương ứng. Điều đó có nghĩa là các yêu cầu khách hàng cục bộ đã được thực hiện trên máy chủ (như Mailbox Databases, Receive Connectors, các thiết lập OWA khách hàng và chứng chỉ SSL,…) cần phải được tái tạo lại hoặc khôi phục lại về sau một cách thủ công.

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu qua các bước cần thiết để khôi phục một máy chủ Exchange 2007 với Hub Transport, Mailbox Server và Client Access Server đã được cài đặt.

Lưu ý:
Mặc dù với RecoverServer switch mới cơ bản được sử dụng để khôi phục một máy chủ bị lỗi, bộ chuyển đổi này cũng có thể được dùng để chuyển Exchange 2007 Server sang một phần cứng mới.

Khôi phục và cấu hình hệ điều hành

Khi bạn xác nhận cần thay đổi một máy chủ hay thay thế các thành phần phần cứng bị lỗi, thì việc cấu hình và phân chia ổ cứng trong một máy chủ mới là một vấn đề quan trọng, chúng cần phải giống hệt như cấu hình đã được thiết lập cho máy chủ cũ. Khi phần cứng được cấu hình theo đúng các thông số của Exchange 2007 lỗi thì chúng ta có thể bắt đầu việc cài đặt hệ thống từ môi trường Windows 2003 Server 64-bit. Khi Windows 2003 Server được cài đặt, điều quan trọng là bạn phải cài đặt các thành phần cần thiết cho các vai trò Exchange Server 2007 Server cũng như bất kỳ gói dịch vụ nào và các nâng cấp của Windows đã được áp dụng cho máy chủ bị hỏng. Với các chi tiết về điều đó, các thành phần Windows được yêu cầu cho mỗi một vai trò của máy chủ giống như trong tài liệu Exchange 2007 online.

Thêm vào đó bạn cũng nên bảo đảm đặt tên cho máy chủ mới trùng tên với máy chủ cũ, nhưng trước khi thực hiện công việc đó bạn nên tắt máy chủ Exchange 2007 đã bị lỗi. Tiếp đó bạn nên thêm vào máy chủ miền Active Directory tương ứng nhưng đầu tiên phải thiết lập lại tài khoản máy tính của mình cho máy chủ Exchange 2007 tương ứng. Để cấu hình lại tài khoản máy tính, bạn phải đăng nhập vào Domain Controller hoặc máy chủ khác có cài đặt Adminpak trong ADUC MMC snap-in (mô đun phần mềm điều khiển quản lý), điều chỉnh khối tổ chức (OU) gồm có các tài khoản máy tính của bạn (bằng mặc định Computers OU), sau đó kích chuột phải vào tài khoản máy tính sẽ thiết lập lại sau đó chọn Reset Account như trong hình 1.


Hình 1
: Thiết lập lại Computer Account trong ADUC MMC snap-in.

Kích Yes vào cảnh báo trong hộp thoại đang xuất hiện và kích OK. Với tài khoản máy tính được thiết lập lại, bây giờ chúng ta có thể nhập tên miền cho một máy chủ mới, sau đó khởi động lại máy theo yêu cầu.

Cài đặt Exchange 2007 bằng sử dụng RecoverServer Switch

Bây giờ Windows 2003 đã được cài đặt đúng, chúng ta có thể bắt đầu cài đặt Exchange 2007 bằng cách chạy file Setup.exe với RecoverServer switch. Để thực hiện điều này bạn kích chuột vào nút Start| Run, nhập vào câu lệnh cmd.exe và sau đó nhấn Enter. Bây giờ thay đổi thư mục hoặc môi trường có các file Exchange 2007 Setup của bạn, sau đó nhập vào Setup.com /M:RecoverServer.

Như trong hình 2, Exchange 2007 Setup sẽ chuẩn bị cài đặt sau khi thực hiện các kiểm tra có tính chất bắt buộc và cuối cùng bắt đầu việc copy các file Exchange; sau đó cấu hình các phần trong Exchange 2007 Server bằng việc đọc thông tin cấu hình cần thiết từ Active Directory.

Lưu ý:
Nếu bạn đang khôi phục lại một Exchange 2007 Server với phần Hub Transport Server đã được cài đặt và đây chỉ là Exchange 2007 Server có phần này được cài đặt thì bạn nên chạy Setup.com /M:RecoverServer với cú pháp /DoNotStartTransport như các bước khôi phục chính nên được hoàn tất trước khi phần này được kích hoạt.


Hình 2
: Khôi phục lại một Exchange 2007 Server bằng việc sử dụng RecoverServer Switch

Mỗi một giai đoạn trong việc cài đặt Exchange hoàn thiện là ta đã có từng bước khôi phục thành công. Nhưng có nhiều bước khôi phục chính cần phải được hoàn tất phụ thuộc vào phần Exchange 2007 Server nào được cài đặt trên máy chủ. Hiển nhiên rằng một máy chủ khôi phục với phần Mailbox Server phải có cơ sở dữ liệu thư mục Mailbox và Public tương ứng được khôi phục từ backup hoặc copy lại từ các đĩa trên máy chủ cũ (nếu có thể). Nếu các thư mục Public được tái tạo với các máy chủ Exchange 2000/2003 hoặc 2007 khác trong tổ chức Exchange thì bạn không cần khôi phục nó như một cơ sở dữ liệu Public Folder trống rỗng sẽ được lập lại từ các máy chủ thư mục Public khác.

Lưu ý:
Nếu cần khôi phục một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu Mailbox hay Public Folder vào máy chủ khôi phục bằng việc sử dụng công cụ Windows 2003 Backup thì bạn nên lưu ý là phải ghi vào mục lục backup tương ứng (.BKF). Điều này được thực hiện bằng cách chọn tab Restore và Manage media sau khi kích vào một file backup Tools | Catalog trong menu.

Nếu phần Hub Transport Server được cài đặt trên Exchange 2007 Server đã được khôi phục thì có thể cần phải khôi phục lại bất kỳ chuỗi cơ sở dữ liệu thông báo đã được lưu (các cơ sở dữ liệu này trong Exchange 2007 được lưu trong cơ sở dữ liệu ESE mà không lưu trong hệ thống file NTFS như các trường hợp trong Exchange 2000 và 2003) và định vị chúng vào đúng thư mục (nên được thực hiện trong khi dịch vụ Microsoft Exchange Transport đã được ngừng, điều đó giải thích cho lý do tại sao ý tưởng tốt ở đây là chạy RecoverServer switch với cú pháp /DoNotStartTransport nếu bạn đang khôi phục một Exchange 2007 Server cùng với Hub Transport Server đã được cài) như cấu hình lại bất kỳ các bộ kết nối Receive Connector đã được lưu cục bộ trên Hub Transport Server chứ không lưu trong Active Directory giống như trường hợp của Send Connectors.

Thêm vào đó bạn có thể cần khôi phục các thiết lập Client Access Server (các thư mục ảo và các file OWA). Các thiết lập thư mục ảo quen thuộc có thể được khôi phục bằng sử dụng phương pháp mã lệnh đã được đề cập đến trong tài liệu online của Exchange 2007.

Mặc dù nó là một cách khá nhanh để khôi phục một máy chủ bằng RecoverServer switch, nhưng điều đáng đề cập đến ở đây là nó được hỗ trợ đầy đủ để khôi phục một máy chủ Exchange 2007 bằng việc khôi phục trạng thái hệ thống cũng như tất cả các file cài đặt Exchange. Nhưng theo tôi thì với phương pháp này bạn nên khôi phục Exchange 2007 trên cùng một phần cứng.

Kết luận

RecoverServer switch mới của Exchange 2007 thay thế cho DisasterRecover switch như chúng ta đã biết từ Exchange 2003 làm cho nó trở nên dễ dàng khôi phục máy chủ Exchange 2007 hơn với những vai trò được cài đặt. Nhưng bạn phải chú ý rằng có nhiều nhiệm vụ khác được thêm vào để thực hiện các vấn đề về sau này, các vấn đề đó phụ thuộc vào vai trò như thế nào của Exchange 2007 Server được cài đặt trên máy chủ mà bạn đang khôi phục. Cuối cùng có một nhắc nhở nhỏ là RecoverServer switch không thể được sử dụng để khôi phục một Exchange 2007 Edge Transport Server.

Thứ Ba, 06/03/2007 10:54
31 👨 452
0 Bình luận
Sắp xếp theo