• Cách mang phím tắt Gmail sang ứng dụng Mail macOS Cách mang phím tắt Gmail sang ứng dụng Mail macOS
  Các phím tắt sử dụng trên Gmail sẽ giúp người dùng thao tác nhanh hơn, hiệu quả hơn khi làm việc. Và chúng ta có thể dùng những phím tắt Gmail trên ứng dụng Mail của macOS.
 • Hướng dẫn sử dụng Smart Contacts trên Mac Hướng dẫn sử dụng Smart Contacts trên Mac
  Smart Contact là tính năng có sẵn trên Mac, giúp người dùng có thể nhóm các đối tượng liên lạc với nhau, tùy theo ý định nhóm của chúng ta. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể thay đổi thông tin liên lạc bất cứ lúc nào mà bạn muốn.
 • Truy cập Exchange 2007 từ Apple Macintosh (Phần 2) Truy cập Exchange 2007 từ Apple Macintosh (Phần 2)
  Trong phần cuối của bài viết gồm hai phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách cấu hình Entourage 2004 cho việc truy cập Exchange và sau đó sẽ giới thiệu về một số thảo luận ưu nhược điểm của mỗi giải pháp. Chúng tôi sẽ truy cập mỗi máy khách dựa trên những chỉ tiêu dưới đây.
 • Truy cập Exchange 2007 từ máy tính Apple Macintosh (Phần 1) Truy cập Exchange 2007 từ máy tính Apple Macintosh (Phần 1)
  Bài viết gồm có hai phần này sẽ kiểm tra các tùy chọn khách nhau cho việc truy cập Exchange từ máy tính Apple Mac OS X, cụ thể trong đó gồm có những thảo luận của một số chuyên gia và nhà nghiên cứu trong mỗi giải pháp. Từ đó sẽ p