Truy cập Exchange 2007 từ Apple Macintosh (Phần 2)

Truy cập Exchange 2007 từ máy tính Apple Macintosh (Phần 1)

Nathan Winters

Trong phần cuối của bài viết gồm hai phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách cấu hình Entourage 2004 cho việc truy cập Exchange và sau đó sẽ giới thiệu về một số thảo luận ưu nhược điểm của mỗi giải pháp. Chúng tôi sẽ truy cập mỗi máy khách dựa trên những chỉ tiêu dưới đây.

 • Chức năng mail cơ bản
 • Cắm cờ thông báo email
 • Truy cập thư mục khác ngoài hộp thư
 • Truy cập thư mục công
 • Lịch biểu - bận/rỗi
 • Các thiết lập ngoài thông báo Out of Office
 • Truy cập các danh bạ mailbox cá nhân
 • Tìm kiếm GAL
 • Truy cập Offline
 • PST Import/Export
 • Lọc mail
 • Bảo mật SSL

Cấu hình các máy khách (tiếp tục)

Trong phần một của bài, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cấu hình cần thiết để thiết lập Mac Mail cho việc truy cập Exchange và cũng đề cập vắn tắt đến một số thay đổi cài đặt cần thiết cho việc truy cập OWA từ trình duyệt Apple Safari. Phần này sẽ tiếp tục giới thiệu các bước cần thiết để cài đặt Entourage 2004.

Trước khi mở Entourage, có một thiết lập quan trọng để thay đổi Client Access Server (CAS). Như đã biết, Entourage sử dụng WebDAV để truy cập vào Exchange theo cách mà Outlook Web Access 2003 đã làm việc. Điều này có nghĩa là nó truy cập các thư mục ảo /Exchange và /Public. Mặc định WebDAV không được kích hoạt trên máy tính có sử dụng Exchange 2007 CAS vì vậy nó phải được thay đổi để cho phép Entourage làm việc. Để thay đổi thiết lập, mở Internet Information Services (IIS) Manager, chọn "Web Services Extensions" và đánh dấu tùy chọn WebDAV như trong hình 1.


Hình 1: IIS Manager WebDAV mở rộng

Kích "Allow" để kích hoạt WebDAV và bảo đảm rằng trạng thái hiện hiển thị là "Allowed" như trong hình 2. Thực hiện sự thay đổi cấu hình này bạn có thể chạy Entourage.


Hình 2: IIS Manager sau khi kích hoạt WebDAV

Khi chạy Entourage lần đầu tiên, "Entourage Setup Assistant" sẽ bắt đầu và có thể hướng dẫn bạn thông qua việc báo cáo mail từ các máy khách khác và sau đó thiết lập các tài khoản. Trang đầu tiên được hiển thị trong hình 3.


Hình 3: Các tùy chọn import trong Entourage Setup Assistant

Trong trường hợp này, chúng tôi đã hủy sự hỗ trợ vì trước khi bắt đầu thiết lập các tài khoản, một điều quan trọng là cần phải có tất cả các nâng cấp mới nhất cho Entourage 2004. Để thực hiện điều đó, bạn hãy vào menu "Help" và chọn "Check for Updates". Khi đã có tất cả các nâng cấp mới nhất, chúng tôi đã tiến hành thiết lập một tài khoản.

Chọn menu "Entourage" và kích Account Settings. Trên cửa sổ "Accounts" được mở như hiển thị trong hình 4, bạn kích vào phần sổ xuống cạnh New và chọn Exchange.


Hình 4: Trang Accounts

Khi đó cửa sổ như hình 5 sẽ được hiển thị, lúc này bạn có thể bắt đầu được tiện ích tạo tài khoản.


Hình 5: Trang đầu tiên của Account Setup Assistant

Thứ đầu tiên cần phải chú ý khi sử dụng Entourage với Exchange 2007 là chức năng tự động không làm việc, vì vậy để thực hiện quá trình, bạn kích "Configure account manually". Trên trang sau đó bạn nhập vào các chi tiết như được minh chứng trong hình 6.


Hình 6: Trang các thiết lập tài khoản chính

Thứ quan trọng nhất cần phải chú ý là định dạng nhập các chi tiết nhập vào chi tiết Exchange server. Như đã được đề cập, Entourage sử dụng WebDAV để truy cập Exchange cũng như trường hợp trong OWA 2003. Chính vì vậy tập đường dẫn sẽ cần phải có OWA virtual directory /exchange kế thừa. Nó được hoàn thiện với địa chỉ email của người dùng.

Khi hoàn tất các bước này, bạn chuyển sang tab "Advanced" ở phần cài đặt như thể hiện trong hình 7. Thay thế giá trị cụ thể với các tên máy chủ của bạn. Lưu ý rằng chúng tôi đã kích hoạt SSL cho việc truy cập thư mục công. Trong phần LADP chúng tôi đã cấu hình Entourage để trỏ đến một trong các máy chủ Global Catalog và thiết lập nó thành đăng nhập. Để kết thúc, bạn kích OK. Ở phần này, chúng tôi đề xuất việc thoát và mở lại Entourage để bảo đảm các thiết lập mới được hành động.


Hình 7: Thiết lập tài khoản nâng cao cho các thư mục công và các thiết lập LDAP

Khi khởi động lại Entourage bạn sẽ được nhắc nhập vào thông tin chi tiết của người dùng, điển hình là mật khẩu như thể hiện trong hình 8. Khi đã thực hiện xong thao tác đó, bạn kích OK và đợi cho Entourage đồng bộ với Exchange.


Hình 8: Nhập các thông tin người dùng và mật khẩu

Khi đã hoàn tất cấu hình ở trên, Entourage sẽ được chức năng và được minh chứng trong hình 9, 10, 11, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng như tìm kiếm GAL, truy cập thư mục công, đánh dấu Message và lên kịch biểu.


Hình 9: Giao diện thư mục công Public folder của Entourage và
quan sát các thư mục truyền thống dưới Inbox.


Hình 10: Đánh dấu Message và quan sát các chấp thuận


Hình 11: Tra cứu sổ địa chỉ

Trước khi chuyển sang thảo luận ưu nhược điểm của mỗi máy khách, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã không giới thiệu đến cấu hình của Outlook Web Access ngoài những thông tin vắn tắt như đã đề cập trong phần 1 về cài đặt chứng chỉ gốc. Lý do cho điều này là không có cấu hình truyền thống nào cần thiết ngoài cài đặt OWA thông thường được thực hiện cho tất cả các máy khách. Mặc dù vậy chúng tôi sẽ thể hiện trong hình 12, 13 và 14 để cho các bạn có thể thấy được một chút về giao diện của nó.


Hình 12: Trang đăng nhập hiển thị chỉ có tùy chọn Outlook Web Access Light


Hình 13: Giao diện OWA Light


Hình 14: Tra cứu sổ địa chỉ OWA

Các máy khách – ưu và nhược

Để bắt đầu phần này, chúng tôi sẽ thể hiện trong bảng 1 kết quả của việc kiểm tra các tính năng máy khách khác nhau.

Mac Mail 2.1.1

Entourage 2004 SP2

Outlook Web Access trong Safari Browser

Chức năng mail cơ bản

Yes

Yes

Yes

Đánh dấu Email message

Từng phần

Yes

Yes

Truy cập thư mục ngoài inbox

Từng phần

Yes

Yes

Truy cập thư mục công

Yes

Yes

Cho tới khi có SP1

Lịch biểu bận/rỗi

No

Yes

Yes

Thiết lập Out of Office Message

No

No

Yes

Truy cập danh bạ mailbox cá nhân

No

Yes

Yes

Tìm kiếm GAL

Yes

Yes

Yes

Truy cập Offline

Yes

Yes

No

PST Import/Export

Nhóm thứ ba

Từng phần & nhóm thứ ba

No

Lọc Mail

Yes

Yes

Yes

Bảo mật SSL

Yes

Yes

Yes

Bảng 1: Tính năng có sẵn trong các máy khách khác nhau

Mac Mail

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng Mac Mail là một client đơn giản có chức năng hợp lý nhưng không nhiều! Việc gửi và nhận mail là đơn giản và đã làm việc tốt, các bản nháp được lưu trên máy chủ. Bạn có thể truy cập vào các thư mục con đối với một số phạm vi nào đó như đã được giới thiệu trong phần 1. Mặc dù vậy, bằng cách thực hiện đó, bạn sẽ mất sự truy cập vào mail vứt bỏ được lọc bởi Exchange. Một vấn đề khác là khả năng đánh dấu các thông báo email tiếp theo. Mặc dù điều này hoàn toàn có thể, việc đánh dấu dường như độc lập giữa Mac Mail và Exchange. Ví dụ, việc đánh dấu trên một máy khách khác không phải Mac Mail (OWA) có thể làm cho mail không xuất hiện trên Mac Mail và sau đó nó quay trở lại sau khi bạn chuyển Mac Mail từ trạng thái offline sang online.

Mac Mail cho phép truy cập thư mục mặc dù nó dường như bị hạn chế trong máy khách chính bằng sự tồn tại trong vùng địa chỉ tự động. Trong các ứng dụng sổ địa chỉ, nó cũng có khả năng tìm kiếm.

Lịch biểu không làm việc trong trường hợp các yêu cầu gặp mặt không có bất cứ nội dung tích cực nào được đặt trong lịch biểu. Tương tự nó cũng không xuất hiện để thực hiện các tra cứu bận/rỗi hoặc gửi các yêu cầu gặp mặt.

Outlook Web Access

Nhìn chung, chúng tôi đã phát hiện thấy rằng OWA client rất có khả năng mặc dù so với OWA client hoàn chỉnh vẫn chưa trực giác cho sử dụng. Tất cả các thư mục mail có khả năng truy cập dễ dàng như sổ địa chỉ. Nó cũng có thể sử dụng các tính năng tìm kiếm Exchange mới. Một dải hoàn chỉnh các tính năng lịch biểu Exchange được cung cấp sẵn có. Điển hình, OWA còn là một phương pháp duy nhất hiện thiết lập thông báo Out of Office cho tới khi phát hành Entourage 2008.

Các hạn chế chính của OWA client cũng khá rõ ràng trong việc truy cập web, không có sự truy cập offline và tương tự cũng không có phương pháp cho việc import hay export PST file.

Một thứ khác cũng không có trong OWA đó là truy cập thư mục công. Vấn đề này sẽ được bổ sung khi Exchange 2007 SP1 phát hành.

Entourage 2004

Các kinh nghiệm trước đây về Entourage làm cho chúng tôi có sự đánh giá không tích cực đối với client, mặc dù vậy sau khi thực hiện việc kiểm tra này, chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình. Entourage 2004 SP2 với các bản vá của nó là một công cụ trình khách tuyệt vời cho việc truy cập Exchange. Tất cả các chức năng mail đều làm việc tốt trong thư mục công, truy cập thư mục nhỏ inbox. Một sự tình cờ chúng tôi đã phát hiện ra, đó là việc khởi động lại sau khi bổ sung các thư mục công mới là cần thiết để chúng được xuất hiện. Việc đánh dấu Message cũng được cung cấp trong tìm kiếm GAL và truy cập offline. Các tính năng lịch biểu của Entourage thực sự rất tuyệt vời với các tìm kiếm bận/rỗi và sự chấp nhận họp mặt. Một tính năng nữa cũng được cung cấp đó là sự truy cập ủy nhiệm và truy cập đến các thư mục của người dùng khác.

Entourage đã thể hiện những gì tốt nhất cho PST import với một công cụ MS để chuyển từ Outlook 2001 của Mac sang Entourage. Mặc dù vậy, để import các file Windows PST chúng ta vẫn phải cần đến công cụ của nhóm thứ ba.

Kết luận

Chúng tôi sẽ để lại sự quyết định cho bạn xem client nào thích nhất! Theo quan điểm của tôi, Entourage 2004 client là một quyết định mang tính lựa chọn, nó cho phép bạn khả năng linh động nhất và dễ dàng trong sử dụng, mặc dù vẫn còn một số tính năng như thông báo Out of Office cần phải đợi cho đến khi phát hành Entourage 2008. Cách khác nếu tất cả những gì bạn muốn là một client đơn giản/ rỗi để truy cập Exchange, thì Mac Mail sẽ là một giải pháp khá hoàn hảo.

Chúng tôi hy vọng bài này sẽ mang đến cho các bạn một cách nhìn tổng quan về những phương pháp có khả năng và những gì có thể mang đến nhiều lợi ích trong mỗi kiểu truy cập. Một thứ sẽ có trong tương lai gần là sự phát hành của Office 2008 cho Mac, điều này sẽ mang đến nhiều thế mạnh cho người dùng khi truy cập Exchange trên Mac.

Thứ Sáu, 28/12/2018 15:02
31 👨 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quản lý Email