Post Office Protocol (POP) là gì?

Post Office Protocol (POP) là một tiêu chuẩn Internet cho phép tải email từ máy chủ email về máy tính. POP đã được cập nhật hai lần kể từ khi được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1984 với tên gọi POP1.

Giao thức Post Office Protocol Version 2 (POP2) ra đời năm 1985, Post Office Protocol Version 3 (POP3) được phát hành năm 1988 và bao gồm các cơ chế mới cho việc xác thực, cũng như nhiều hành động khác.

Cách thức hoạt động của POP

Tin nhắn email đến được lưu trữ tại máy chủ POP cho đến khi người dùng đăng nhập (bằng ứng dụng email) và tải thư xuống máy tính của họ. Tiêu chuẩn POP không bao gồm các phương tiện để gửi tin nhắn. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) được sử dụng để gửi email.

So sánh POP với IMAP

So sánh POP với IMAP
So sánh POP với IMAP

POP và Internet Message Access Protocol (IMAP) giống nhau ở chỗ cả hai đều được sử dụng để truy xuất email. Tuy nhiên, POP cũ hơn và chỉ xác định các lệnh đơn giản để truy xuất email; còn IMAP cho phép đồng bộ hóa giữa các thiết bị và truy cập trực tuyến.

Với POP, tin nhắn được lưu trữ và quản lý cục bộ trên một máy tính hoặc thiết bị. Do đó, POP dễ thực hiện hơn, cũng như thường đáng tin cậy và ổn định hơn.

Tham khảo bài viết: Phân biệt POP và IMAP để có thêm chi tiết.

Nhược điểm của POP

POP là một giao thức giới hạn cho phép chương trình email chỉ tải thư xuống máy tính hoặc thiết bị, với tùy chọn giữ một bản sao trên máy chủ để tải xuống trong tương lai. Mặc dù POP cho phép các chương trình email theo dõi mail nào đã được tìm nạp, nhưng đôi khi quá trình này không thành công và email không thể tải xuống lại. Ngoài ra, với POP, không thể truy cập cùng một tài khoản email từ nhiều máy tính hoặc thiết bị và để các hành động được đồng bộ giữa chúng.

Thứ Ba, 03/03/2020 11:53
51 👨 182