Tìm hiểu về các lỗi email POP

Nếu tài khoản email của bạn được cấu hình bằng Post Office Protocol (POP), đôi khi bạn có thể nhận được thông báo lỗi POP trong khi sử dụng tài khoản của mình. Đây là ý nghĩa của những thông báo lỗi này.

Mã trạng thái POP

Một số điều có thể không đúng khi bạn tải mail xuống:

  • Máy chủ mà bạn thường nhận mail có thể không phản hồi khi bạn "yêu cầu" nó gửi thư.
  • Mật khẩu của bạn hoặc mật khẩu của máy chủ bị sai.
  • Máy chủ đã gặp sự cố nội bộ.

Một máy chủ POP biết rõ về tình trạng của nó. Tất cả các từ trong thông báo lỗi sẽ được viết bằng tiếng Anh.

Lỗi “Mailbox unknown” hoặc “Invalid password”

Điều đầu tiên có thể gặp vấn đề (ngoài việc máy chủ bị hỏng) là máy chủ POP không nhận ra tên người dùng của bạn. Lý do có thể cho lỗi này bao gồm:

  • Nhập tên người dùng sai.
  • Cơ sở dữ liệu mà máy chủ sử dụng để xác định người dùng không hoạt động.
  • Có gì đó không ổn với bộ nhớ nơi hộp thư được lưu giữ tại ISP.

Khi bạn nhập mật khẩu, đó cũng có thể là một nguyên nhân khác gây ra lỗi.

Đôi khi bạn có thể nhận được thông báo lỗi POP trong khi sử dụng tài khoản của mình
Đôi khi bạn có thể nhận được thông báo lỗi POP trong khi sử dụng tài khoản của mình

Lỗi “Unable to lock mailbox”

Một hộp thư POP chỉ có thể được truy cập bởi một kết nối đến tại một thời điểm. Nếu trình kiểm tra mail được đăng nhập vào tài khoản email của bạn, thì chương trình email không thể truy cập vào tài khoản đó cùng lúc. Trong các trường hợp như vậy, khi hộp thư bị khóa bởi một tiến trình khác, máy chủ POP sẽ trả về lỗi "Unable to lock mailbox”.

Lỗi “No such message”

Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản, POP client bắt đầu truy xuất từng email. Khi nó yêu cầu một email từ máy chủ, phản hồi "No such message” có thể được đưa ra. Phản hồi tương tự có thể được trả về khi email client đánh dấu mail đã bị xóa (không còn tồn tại).

Lỗi “Deleted messages not removed”

Khi một phiên POP kết thúc, tất cả các mail được đánh dấu để xóa sẽ bị xóa vĩnh viễn bởi máy chủ. Nếu máy chủ POP không thể xóa tất cả các mail (có thể do thiếu tài nguyên), nó sẽ trả về lỗi "Deleted messages not removed".

Thứ Hai, 02/03/2020 17:56
52 👨 1.007
0 Bình luận
Sắp xếp theo