Phạt tới 70 triệu đồng nếu lơ là bảo mật

Các công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán (CTCK) sẽ phải quan tâm đúng mức hơn tới khâu bảo mật.

>>> Thủ tướng chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn thông tin số

Phạt tới 70 triệu đồng nếu lơ là bảo mật

Theo Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK), các công ty quản lý quỹ không bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin về giao dịch tài sản và danh mục đầu tư của khách hàng và các thông tin khác về khách hàng liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán sẽ phạt tiền từ 50 – 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, các công ty quản lý quỹ sẽ bị phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng nếu không lập, lưu trữ và cập nhật đầy đủ và chính xác sổ đăng ký nhà đầu tư, sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, tổ chức phát hành và tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi quảng cáo việc chào bán trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc công bố thông tin chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo hoặc mời chào mua cổ phần được chào bán riêng lẻ sẽ bị phạt tiền từ 70 – 100 triệu đồng.

Ngoài ra, sẽ phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng đối với công ty đại chúng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, người được uỷ quyền công bố thông tin có hành vi không công bố thông tin hoặc công bố thông tin không đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình quản trị công ty theo quy định pháp luật; không thông báo đầy đủ, kịp thời thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của công ty cho cổ đông theo quy định pháp luật.

Thứ Ba, 14/06/2011 06:47
31 👨 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo