Phát hiện thủ phạm ngốn pin điện thoại

Theo một nghiên cứu mới đây, các ứng dụng di động miễn phí sử dụng dịch vụ của các bên thứ ba để hiển thị quảng cáo tiêu dùng sẽ ngốn pin điện thoại rất nhanh.

Phát hiện thủ phạm ngốn pin điện thoại

Một số nhà nghiên cứu sử dụng công cụ đặc biệt để giám sát năng lượng mà các ứng dụng sử dụng trên điện thoại Android và Windows Mobile. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 75% lượng tiêu thụ năng lượng của một ứng dụng trên điện thoại là dành cho quảng cáo.

Tác giả bản cáo cáo trên - Abhinav Pathak cho biết, các nhà sản xuất ứng dụng phải tối ưu hóa năng lượng triệt để hơn. Các ứng dụng miễn phí thường tích hợp quảng cáo để các nhà phát triển có thể kiếm tiền mà không phải tính phí khi người dùng tải ứng dụng đó về sử dụng.

Các nhà pháp triển có lẽ đã nghĩ đến hai lần khi sử dụng quảng cáo của bên thứ ba và các dịch vụ phân tích trong ứng dụng của họ. Họ không dại gì cho người sử dụng sử dụng “chùa” các ứng dụng và trò chơi của họ.

Ví dụ như trò chơi phổ biến Angry Birds, nghiên cứu cho thấy, chỉ 20% tổng năng lượng tiêu thụ được sử dụng để chơi game này, 45% được sử dụng tìm ra vị trí của bạn để sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Các nhà nghiên cứu cũng kiểm thử việc chạy ứng dụng thông qua mạng 3G. Kết quả ghi nhận rằng, nhiều ứng dụng mở kết nối trong thời gian tới 10 giây sau khi tải thông tin.

Phát hiện này không quá ngạc nhiên khi quảng cáo cần kết nối tới máy chủ và gửi thông tin về vị trí. Do đó, điện thoại của người dùng sẽ bị ngốn nhiều pin hơn, đổi lại người dùng sẽ được sử dụng những ứng dụng và trò chơi miễn phí.

Thứ Ba, 20/03/2012 09:41
11 👨 675
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z