Ngày tốt tháng 3 năm 2021

Người Việt có thói quen chọn ngày tốt, ngày đẹp, giờ tốt để làm những việc quan trọng như xuất hành, động thổ, khai trương, cưới hỏi, mua xe, chuyển nhà… để được may mắn, thuận lợi. Dưới đây là lịch tháng 3/2021, danh sách những ngày tốt tháng 3 năm 2021, ngày đẹp và ngày xấu tháng 3 năm 2021, mời các bạn tham khảo chọn lựa ngày tốt, tránh ngày xấu để tiến hành công việc.

Ngày tốt tháng 3 năm 2021

Ngày tốt/xấu tháng 3 năm 2021

Lịch dươngLịch âmThứNgày tốt/ngày xấuGiờ tốt trong ngày
1/3/202118/1/2021HaiTốt

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

2/3/202119/1/2021BaXấu

Tí (23:00-0:59)

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

3/3/202120/1/2021Xấu

Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hợi (21:00-22:59)

4/3/202121/1/2021NămXấu

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

5/3/202122/1/2021SáuTốt

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Mão (5:00-6:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

6/3/202123/1/2021BảyXấu

Dần (3:00-4:59)

Mão (5:00-6:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

7/3/202124/1/2021Chủ NhậtTốt

Tí (23:00-0:59)

Sửu (1:00-2:59)

Thìn (7:00-8:59)

Tỵ (9:00-10:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

8/3/202125/1/2021HaiTốtTý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
9/3/202126/1/2021BaXấuDần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
10/3/202127/1/2021XấuSửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
11/3/202128/1/2021NămXấuTý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
12/3/202129/1/2021SáuTốtDần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
13/3/20211/2/2021BẩyXấuTý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
14/3/2021/2/2021Chủ nhậtXấuTý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
15/3/2021/2/2021HaiXấuDần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
16/3/2021/2/2021BaXấuSửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
17/3/2021/2/2021XấuTý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
18/3/2021/2/2021NămXấuDần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
19/3/2021/2/2021SáuXấuTý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
20/3/2021/2/2021BảyXấuTý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
21/3/2021/2/2021Chủ NhậtXấuDần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
22/3/2021/2/2021HaiXấuSửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
23/3/2021/2/2021BaXấuTý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
24/3/2021/2/2021TốtDần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
25/3/2021/2/2021NămXấuTý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
26/3/2021/2/2021SáuXấuTý (23h - 1h)
Dần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Dậu (17h - 19h)
27/3/2021/2/2021BảyXấuDần (3h - 5h)
Thìn (7h - 9h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
Hợi (21h - 23h)
28/3/2021/2/2021Chủ NhậtXấuSửu (1h - 3h)
Thìn (7h - 9h)
Ngọ (11h - 13h)
Mùi (13h - 15h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
29/3/2021/2/2021HaiTốtTý (23h - 1h)
Sửu (1h - 3h)
Mão (5h - 7h)
Ngọ (11h - 13h)
Thân (15h - 17h)
Dậu (17h - 19h)
30/3/2021/2/2021BaXấuDần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
31/3/2021/2/2021TốtDần (3h - 5h)
Mão (5h - 7h)
Tỵ (9h - 11h)
Thân (15h - 17h)
Tuất (19h - 21h)
Hợi (21h - 23h)
Lịch tháng 3/2021.
Lịch tháng 3/2021.

Ngày tốt tháng 3 năm 2021 theo tuổi

Các ngày tốt, ngày đẹp the tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Ngày tốt tháng 3 năm 2021 tuổi Tý

 • Tuổi: Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý.
 • Ngày tốt: 9/3 (tức 26/1 âm lịch).

Ngày đẹp tháng 3 năm 2021 tuổi Sửu

Tuổi: Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu.

Ngày tốt: 14/3 (tức 2/2 âm lịch).

Ngày tốt tháng 3/2021 cho tuổi Dần

 • Tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần.
 • Ngày tốt:
  • 3/3 (tức 20/1 âm lịch)
  • 14/3 (tức 2/2 âm lịch)
  • 24/3 (tức 12/2 âm lịch)
  • 31/3 (tức 19/2 âm lịch)

Ngày tốt tháng 3 năm 2021 cho tuổi Mão

 • Tuổi: Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão
 • Ngày tốt:
  • 3/3 (tức 20/1 âm lịch)
  • 12/3 (tức 29/1 âm lịch)
  • 20/3 (tức 8/2 âm lịch)
  • 24/3 (tức 12/2 âm lịch)
  • 31/3 (tức 19/2 âm lịch)

Ngày giờ đẹp tháng 3 năm 2021 cho tuổi Thìn

 • Tuổi:  Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn.
 • Ngày tốt: 14/3 (tức 2/2 âm lịch)

Ngày tốt tháng 3 năm 2021 cho tuổi Tỵ

 • Tuổi: Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ.
 • Ngày tốt:
  • 9/3 (tức 26/1 âm lịch)
  • 14/3 (tức 2/2 âm lịch)

Ngày hoàng đạo tháng 3/2021 tuổi Ngọ

 • Tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ.
 • Ngày tốt:
  • 3/3 (tức 20/1 âm lịch)
  • 12/3 (tức 29/1 âm lịch)
  • 24/3 (tức 12/2 âm lịch)
  • 31/3 (tức 19/2 âm lịch)

Ngày đẹp tháng 3/2021 tuổi Mùi

 • Tuổi: Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi.
 • Ngày tốt:
  • 12/3 (tức 29/1 âm lịch)
  • 20/3 (tức 8/2 âm lịch)
  • 24/3 (tức 12/2 âm lịch)

Ngày tốt tháng 3 năm 2021 tuổi Thân

 • Tuổi: Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân.
 • Ngày tốt:
  • 9/3 (tức 26/1 âm lịch)
  • 14/3 (tức 2/2 âm lịch)
  • 24/3 (tức 12/2 âm lịch)

Ngày đẹp tháng 3 năm 2021 tuổi Dậu

 • Tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu.
 • Ngày tốt: 
  • 9/3 (tức 26/1 âm lịch)
  • 31/3 (tức 19/2 âm lịch)

Ngày đẹp tháng 3/2021 cho tuổi Tuất

 • Tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.
 • Ngày tốt: 
  • 3/3 (tức 20/1 âm lịch)
  • 20/3 (tức 8/2 âm lịch)
  • 31/3 (tức 19/2 âm lịch)

Ngày tốt tháng 3 năm 2021 tuổi Hợi

 • Tuổi: Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi.
 • Ngày tốt:
  • 9/3 (tức 26/1 âm lịch)
  • 12/3 (tức 29/1 âm lịch)
  • 20/3 (tức 8/2 âm lịch)
  • 24/3 (tức 12/2 âm lịch)
  • 31/3 (tức 19/2 âm lịch).
Thứ Ba, 16/03/2021 16:49
51 👨 10.864
0 Bình luận
Sắp xếp theo