NBC Olympics tìm thấy giá trị quảng cáo cả trên Internet và TV

NBC Universal trình bày một nghiên cứu mới trong tuần này, nghiên cứu này chỉ ra rằng khán giả thấy quảng cáo gần gũi hơn nhiều khi nó được chạy trên cả trên TV và Internet và họ tìm thấy cách có thể thay đổi thời gian mua bán.

NBC cho thấy brand recall - nhớ tên các sản phẩm hoặc công ty - tăng hơn 30% lượng người xem khi một quảng cáo chạy cả trên TV và Internet, chứ không phải chỉ chiếu trên TV; message recall - nhớ những ý tưởng chính - tăng 41% khi chạy quảng cáo cả hai nơi. Hơn nửa các trang web Olympic có người truy cập sử dụng cả TV và Web ít nhất một lần. Còn gì hơn nữa, 10% khán giả nói họ thường xem đồng thời cả 2 loại hình truyền thông.

Hiện nay, NBC hy vọng sẽ sử dụng một số nghiên cứu để hình thành cách trình bày nội dung trên trang web và TV. Vì vậy, việc nghiên cứu có thể thay đổi cách giải quyết như thế nào cho phù hợp với cấu trúc thời gian kinh doanh - đẩy quan tâm đến các gói quảng cáo đa dạng.

Thứ Hai, 01/12/2008 10:47
31 👨 69
0 Bình luận
Sắp xếp theo