5 cách mở Task Scheduler trong Windows 10

Task Scheduler là một tiện ích tích hợp trong Windows cho phép bạn chạy một ứng dụng, service hoặc script tại một thời điểm nhất định. Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn 5 cách để mở Task Scheduler trong Windows 10.

Phương pháp 1: Mở Task Scheduler từ Run

Chỉ cần nhấn phím Win+R để mở hộp Run. Nhập taskchd.msc và nhấn Enter.

Mở Task Scheduler từ hộp thoại Run
Mở Task Scheduler từ hộp thoại Run

Phương pháp 2: Mở Task Scheduler từ Command Prompt

Mở Command Prompt. Trong Windows 10, bạn có thể nhấn phím Win+X và chọn Command Prompt từ menu Power User.

Mở Command Prompt
Mở Command Prompt

Tại Command Prompt, nhập control schedtasks và nhấn Enter.

Trong Command Prompt, nhập control schedtasks và nhấn Enter
Trong Command Prompt, nhập control schedtasks và nhấn Enter

Phương pháp 3: Mở Task Scheduler bằng cách sử dụng Cortana Search

Nhấp vào hộp Cortana Search trên thanh tác vụ Windows 10, nhập schedule và nhấp vào kết quả tìm kiếm Task Scheduler.

Mở Task Scheduler bằng cách sử dụng Cortana Search
Mở Task Scheduler bằng cách sử dụng Cortana Search

Phương pháp 4: Mở Task Scheduler từ Control Panel

Mở Control Panel trong Windows 10. Đặt tùy chọn View by thành Small icons hoặc Large icons. Nhấp vào Administrative Tools.

Đặt tùy chọn View by thành Small icons hoặc Large icons, rồi nhấp vào Administrative Tools
Đặt tùy chọn View by thành Small icons hoặc Large icons, rồi nhấp vào Administrative Tools

Từ cửa sổ mới, bạn có thể nhấp vào shortcut Task Scheduler để khởi chạy nó.

Từ cửa sổ mới, nhấp vào shortcut Task Scheduler để khởi chạy nó
Từ cửa sổ mới, nhấp vào shortcut Task Scheduler để khởi chạy nó

Phương pháp 5: Mở Task Scheduler từ menu Start

Nhấp vào nút Start trong Windows 10. Từ menu Start, mở rộng Administrative Tools và sau đó nhấp vào Task Scheduler.

Mở Task Scheduler từ menu Start
Mở Task Scheduler từ menu Start

Nếu đang chạy Windows 7, bạn có thể tìm Task Scheduler bằng cách vào menu Start > All Programs > Accessories > System tools > Task Scheduler.

Thứ Hai, 11/05/2020 16:16
52 👨 277
0 Bình luận
Sắp xếp theo