Microsoft tăng giá mua Yahoo

Microsoft đang xem xét tăng giá mua từ hơn 29USD/cổ phiếu cho tới 32 ~ 33USD/cổ phiếu. Song Yahoo đã loại bỏ đề xuất trên, họ cho rằng mỗi cổ phiếu của họ đáng giá từ 35 tới 37USD.

Theo thông tin từ tạp chí Wall Street, tổng giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer đã nói: “Hội đồng quản trị đã bàn thảo về bước tiếp theo cho thoả thuận đã công bố ngày 01/02 với đề nghị 44.6 tỷ USD cho tập đoàn Internet này”. Ông Ballmer cũng nói với những nhân viên của mình rằng: “Tôi sẽ tiếp tục làm điều mà tôi nghĩ nó đáng giá đạt được một thoả thuận.”

Microsoft đang xem xét tăng giá mua Yahoo từ hơn 29USD/cổ phiếu cho tới 32 - 33USD/cổ phiếu. Song Yahoo đã loại bỏ đề xuất trên, họ cho rằng mỗi cổ phiếu của họ đáng giá từ 35 tới 37USD.

Trong khi Microsoft đang điều chỉnh giá mua cho phù hợp với vụ mua bán này thì Yahoo đã đạt được thoả thuận với Google về quảng cáo - thương vụ này giúp Yahoo kiếm được 1 tỷ USD mỗi năm và gây một phần khó khăn cho Microsoft.

Chủ Nhật, 04/05/2008 16:36
31 👨 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo