Mạng tin nhắn AOL bị tin tặc lợi dụng

Hãng bảo mật Silicon Valley Internet vừa cho biết hacker đã lợi dụng mạng tin nhắn tức thời của AOL (AIM) để cài đặt trojan vào máy tính nạn nhân và xây dựng mạng "botnet".

Hãng FaceTime Security Labs xác nhận loại sâu được tin tặc sử dụng trong trường hợp trên là "W32.pipeline", thường gắn kèm một bức ảnh JPEG qua những đoạn tin nhắn gửi qua AIM.

Khi lây nhiễm vào máy tính, sâu sẻ mở cổng để download các phần mềm độ hại về máy tính nạn nhân, tạo ra cơ chế điều khiển từ xa cho hacker. Sâu cũng sẻ gửi bản copy tới những địa chỉ tìm thấy trong danh sách AIM để lây nhiễm vào các máy tính mới.

"Botnet" là mạng máy tính do hacker thiết lập và điều khiển nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, phát tán thư rác, hoặc tấn công vào các mục tiêu kinh doanh (website) theo phương thức DoS (tấn công từ chối dịch vụ).

Tin tặc cũng có thể lợi dụng các máy tính bị điều khiển (thường gọi là "zombie") để liên tục kết nối với các website quảng cáo.

Thứ Tư, 20/09/2006 11:39
31 👨 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo