Lõi Visual Studio được tăng cường bảo vệ

Microsoft ngày 7/11 cho biết phiên bản kế tiếp của Visual Studio sẽ được tích hợp phiên bản Dotfuscator Community Edition mới nhất của giải pháp PreEmptive Solution nhằm ngăn chặn khả năng khai thác mã nguồn của hacker.

Phiên bản Dotfuscator Community Edition sẽ được tích hợp cho bản nâng cấp sắp tới của Visual Studio - tên mã Orcas. Hiện tại Microsoft vẫn chưa công bố ngày hoàn tất gói phát triển ứng dụng này.

Mã nguồn của Visual Studio sẽ được bảo vệ bằng cơ chế mã hoá, gây khó khăn cho quá trình biên dịch lại ứng dụng. Dotfuscator sẽ kích hoạt giải pháp bảo vệ tự động, tích hợp thông suốt với các quy trình sau xây dựng, đơn giản hoá quá trình gỡ rối (debug), quản lý bản patch...

Thứ Sáu, 10/11/2006 10:28
31 👨 86