Lệnh nfsstat trong Windows

Bạn có thể sử dụng lệnh nfsstat để hiển thị hoặc đặt lại số lượng cuộc gọi được thực hiện cho Server for NFS.

Cú pháp

nfsstat [-z]

Mô tả

Khi được sử dụng mà không có tùy chọn -z, tiện ích lệnh nfsstat sẽ hiển thị số lượng các cuộc gọi NFS V2, NFS V3 và Mount V3 được thực hiện cho máy chủ kể từ khi các bộ đếm được đặt thành 0, hoặc khi dịch vụ bắt đầu hoặc khi các bộ đếm được đặt lại bằng nfsstat -z.

Xem thêm:

Thứ Năm, 20/09/2018 21:26
32 👨 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo