Ứng dụng YouTube Kids TV sẽ ngừng hoạt động vào tháng 7 tới

Tháng 5 năm ngoái, Google đã tích hợp YouTube Kids vào ứng dụng YouTube chính trên TV thông minh. Đây sẽ sớm là cách duy nhất để truy cập YouTube Kids trên TV.

YouTube Kids từ lâu đã có sẵn dưới dạng ứng dụng độc lập trên Android/Google TV, Apple TV, Samsung, LG và Fire TV với biểu tượng màn hình chính riêng.

Việc tích hợp vào ứng dụng YouTube chính vào năm ngoái đã giúp đưa YouTube Kids đến với game console, nhiều TV thông minh hơn và Roku.

Google đã thông báo vào tuần trước rằng trải nghiệm hợp nhất này sẽ là cách duy nhất để sử dụng YouTube Kids. YouTube đã xác nhận rằng các ứng dụng thiết bị phát trực tuyến và TV thông minh khác nhau sẽ ngừng hoạt động vào tháng 7 tới.

youtube kids ngung hoat dong

Để truy cập, hãy chọn ảnh Profile của bạn trong danh sách điều hướng để mở màn hình  “Who’s watching” như ở trên hình - (nếu nó không xuất hiện khi ra mắt) và chọn profile YouTube Kids.

Ngoài ra, không có thay đổi nào đối với trải nghiệm, nội dung, quyền kiểm soát của phụ huynh hoặc cài đặt trên YouTube Kids.

Điều này cho phép Google chỉ duy trì và cập nhật một ứng dụng, đặc biệt là trên các nền tảng không phải Android hoặc tvOS. Tuy nhiên, một nhược điểm là việc mất biểu tượng ứng dụng nổi bật trên màn hình chính của TV. Nó tương tự như cách YouTube Music trở thành một phần của ứng dụng chính trên TV, với việc Google (trên Play Store) chỉ cung cấp một shortcut biểu tượng.

Thứ Ba, 27/02/2024 11:18
53 👨 326
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ