Trắc nghiệm về phần cứng máy tính - Phần 2

Sau bộ câu hỏi trắc nghiệm về phần cứng máy tính ở phần 1, trong bài viết tiếp theo đây Quản trị mạng sẽ tiếp tục đem đến cho bạn đọc những câu hỏi trắc nghiệm thú vị xoay quanh chủ đề này để bạn có thể tìm hiểu và bổ sung kiến thức cho mình. Câu hỏi gồm bốn đáp án để bạn lựa chọn. Đáp án sẽ có ở cuối bài viết, hãy xem bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu hỏi nhé.

Câu 1. Khi nhận được thông báo lỗi “Non-system disk or disk error”. Nguyên nhân là do?

a. Chưa cài hệ điều hành, boot sector bị lỗi
b. Dung lượng đĩa cứng bị hạn chế
c. Chưa gắn RAM
d. Chưa cài đặt driver

Câu 2. Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là?

a. Mac
b. Windows Vista
c. Windows XP
d. Linux

Câu 3. Để cài đặt Windows Vista thì yêu cầu tối thiểu dung lượng của bộ nhớ RAM là?

a. 64MB
b. 128MB
c. 512MB
d. 1024MB

Câu 4. Ổ đĩa cứng hiện nay được phân loại theo những chuẩn giao tiếp nào?

a. IDE, SATA, ATAPI
b. ATA (PATA), SATA, SCSI
c. ATA, PATA, SATA
d. SCSI, SATA, IDE

Câu 5. Muốn chia sẻ máy scanner cho các phòng ban khác trong công ty cùng sử dụng, chúng ta có thể thiết lập tại mục nào trong hệ điều hành Windows XP?

a. Control Panel/ Printers and Fax
b. My Network Place
c. Computer Management
d. Không có chức năng chia sẻ

Câu 6. Bộ nhớ cache L2 sử dụng loại bộ nhớ RAM nào sau đây?

a. DRAM
b. SRAM
c. SDR-SDRAM
d. RDRAM

Câu 7. Cổng PS/2 có màu tím được dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?

a. Mouse
b. Scanner
c. Keyboard
d. Modem

Câu 8. Sau khi cài đặt driver cho thiết bị phần cứng. Máy tính không khởi động được Windows, có thể khắc bằng phương pháp nào sau đây?

a. Kiểm tra lại cấu hình phần cứng trong BIOS Setup
b. Kiểm tra thiết bị phần cứng đã được gắn vào đúng cách chưa
c. Reboot lại hệ thống và chọn “Last Known Good Configuration”
d. Cài đặt lại Hệ điều hành

Câu 9. Máy dùng Windows 98 có cấu hình CPU Pentium 166, RAM 128MB và ổ đĩa cứng còn trống 2GB, có thể nâng cấp lên Hệ điều hành?

a. Windows 2000
b. Windows XP
c. Windows Vista
d. Không thể nâng cấp

Câu 10. Tuỳ chọn nào sau đây của chương trình Norton Ghost cho phép tạo tập tin ảnh cho 1 phân vùng trên đĩa cứng?

a. Local -> Partition ->To Partition
b. Local -> Disk -> To Image
c. Local -> Partition -> To Image
d. Local -> Partition -> From Image

Câu 11. Để định dạng nhanh phân vùng cho đĩa cứng theo dạng NTFS, trong quá trình cài đặt Hệ điều hành cần chọn:

a. Format the partition using the FAT file system (quick)
b. Format the partition using the NTFS file system
c. Format the partition using the NTFS file system (quick)
d. Format the partition using the FAT file system

Câu 12. Cần phải làm gì sau khi thay thế pin CMOS?

a. Sử dụng chương trình Fdisk
b. Thiết lập cấu hình BIOS
c. Cài đặt lại Hệ điều hành
d. Định dạng lại ổ đĩa

Câu 13. Công thức nào sau đây dùng để tính dung lượng cho ổ đĩa cứng?

a. Cylinder * Track * Sector * 512 byte
b. Cylinder * Head * Sector * 512 bit
c. Cylinder * Head * Sector * 512 byte
d. Cylinder * Head * Track * Sector * 512 byte

Câu 14. Đối với màn hình CRT, 3 điểm màu (RGB) xếp thành 1 hình tam giác đều được gọi là?

a. Tia điện tử
b. Điểm ảnh
c. Điểm Phosphor
d. Điểm màu

Câu 15. Chuột không dây sử dụng công nghệ nào để kết nối tín hiệu với máy tính?

a. Infrared
b. Bluetooth
c. WiFi
d. WiMax

Đáp án:

1. A

2. D

3. C

4. B

5. D

6. B

7. C

8. C

9. A

10. C

11. C

12. B

13. C

14. B

15. B

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 09:03
51 👨 2.682
0 Bình luận
Sắp xếp theo