Trắc nghiệm về phần cứng máy tính - Phần 1

Máy tính chúng ta sử dụng hằng ngày bao gồm 2 phần cơ bản: phần cứng và phần mềm của máy tính. Hai bộ phận này có mối quan hệ mật thiết với nhau, Phần cứng máy tính là những phần mà chúng ta có thể nhìn thấy, sờ thấy được. Còn phần mềm máy tính là bộ phận bên trong của máy tính. Trong bài viết dưới đây, Quản trị mạng sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về phần cứng của máy tính qua những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị để bạn có thể thử tài kiến thức của mình. Hãy cùng bắt đầu nhé.

Câu 1. Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị nội vi?

a. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, Mouse
b. Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, RAM
c. HDD, CD- ROM Drive, FDD, Keyboard
d. Monitor, Keyboard, Mouse, Scanner

Câu 2. Có thể kết nối tối đa bao nhiêu thiết bị trên 1 cổng USB (có sử dụng bộ chia)?

a. 1
b. 63
c. 127
d. Không giới hạn

Câu 3. Loại socket dùng cho vi xử lý thế hệ Core Duo của Intel là?

a. 775
b. AM2
c. 370
d. 478

Câu 4. Đặc điểm của dòng vi xử lý Celeron của Intel?

a. Dùng cho người dùng phổ thông
b. Dùng cho người dùng cao cấp
c. Dùng cho máy chủ
d. Tốc độ xử lý cao

Câu 5. Cổng DVI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?

a. Printer
b. Scanner
c. Monitor
d. Fax

Câu 6. Công nghệ Dual Graphics được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây?

a. Processor
b. Memory
c. Mainboard
d. VGA Card

Câu 7. Tốc độ bus của RAM PC2-5400 là bao nhiêu MHz?

a. 400
b. 667
c. 533
d. 266

Câu 8. Mỗi Track trên đĩa cứng được chia thành các phần nhỏ được gọi là?

a. Sector
b. Head
c. Cylinder
d. Cluster

Câu 9. Chuẩn ATAPI dùng để kết nối với thiết bị nào sau đây?

a. Tape
b. HDD
c. CD-ROM Drive
d. FDD

Câu 10. Thiết lập jumper master cho ổ đĩa cứng để nhằm mục đích?

a. Xác định ổ đĩa phụ
b. Theo mặc định của nhà sản xuất
c. Xác định ổ đĩa chính
d. Giúp tăng tốc truy xuất đĩa cứng

Câu 11. Ổ cứng chuẩn SATA II có tốc độ truy xuất là?

a. 150 KBps
b. 300 Mbps
c. 300 MBps
d. 150 MBps

Câu 12. Người sử dụng vừa mua một máy in mới, máy in này được kết nối với máy tính dùng Hệ điều hành Windows XP Home bằng cáp USB, máy tính thông báo đã nhận được một thiết bị mới nhưng máy in vẫn không hoạt động. Nguyên nhân chính là do?

a. Kết nối máy in qua cổng USB chuẩn 1.1 thay vì sử dụng cổng USB chuẩn 2.0
b. Chưa cài đặt driver cho máy in
c. Có một máy in đã tồn tại
d. Không có quyền để cài đặt một máy in mới trong hệ điều hành Windows XP Home

Câu 13. Nguồn điện trong văn phòng không ổn định và thường xuyên xảy ra sự cố. Người kỹ thuật nên làm gì để bảo vệ máy tính?

a. Chỉ dùng máy tính trong lúc điện bình thường
b. Yêu cầu thay đổi hệ thống điện
c. Dùng máy phát điện dự phòng
d. Dùng bộ lưu điện (UPS)

Câu 14. Người kỹ thuật gắn một thanh RAM 512 vào một máy tính có card màn hình onboard shared 64MB. Dung lượng RAM hiện tại mà Hệ điều hành sử dụng là?

a. 256 MB
b. 448 MB
c. 512 MB
d. 576 MB

Câu 15. Partition C được định theo hệ thống tập tin FAT32. Lệnh nào sau đây cho phép dịnh dạng lại Partition C theo hệ thống tập tin NTFS mà không làm mất dữ liệu trên phân vùng này?

a. Format c:/s
b. Convert c:/fs:ntfs
c. Fdisk c:/fs:ntfs
d. Defrag c

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. A

5. C

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. C

12. B

13. D

14. B

15. B

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 09:43
51 👨 9.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo