Microsoft sắp ngừng hỗ trợ PHP trên Windows

Gã khổng lồ phần mềm Microsoft vừa đưa ra thông báo cho biết sẽ sớm ngừng hỗ trợ ngôn ngữ lập trình PHP trên Windows trong thời gian tới. PHP được hỗ trợ trên Windows bắt đầu từ phiên bản Vista, và hiện tại hệ điều hành này đang hỗ trợ tới phiên bản PHP 7.3 và PHP 7.4. Tuy nhiên bắt đầu từ phiên bản PHP lớn tiếp theo, PHP 8.0, Microsoft sẽ bỏ hỗ trợ ngôn ngữ này trên môi trường Windows.

Nói về quyết định mới này, Dale Hirt, giám đốc quản lý dự án PHP Microsoft, cho biết:

"Theo truyền thống, mạch hỗ trợ của Microsoft đối với các phiên bản PHP mới là 2 năm kể từ ngày phát hành để sửa lỗi hệ thống nói chung và 1 năm sau đó để vá các lỗ hổng bảo mật. Điều này có nghĩa là PHP 7.2 sẽ chính thức hết hỗ trợ vào tháng 11. Đồng thời PHP 7.3 cũng sẽ được chuyển sang chế độ sửa lỗi bảo mật chỉ trong tháng đó. PHP 7.4 sẽ tiếp tục có 1 năm sửa lỗi hệ thống và sau đó là 1 năm để vá các lỗ hổng bảo mật có thể có. Chúng tôi cam kết duy trì phát triển và xây dựng PHP trên Windows cho các phiên bản 7.2, 7.3 và 7.4 miễn là chúng còn được hỗ trợ chính thức. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ PHP trên môi trường Windows bắt đầu từ phiên bản 8.0 trở lên".

Thông báo từ Microsoft
Thông báo từ Microsoft

Như vậy trong tương lai, nếu muốn chạy phiên bản PHP mới nhất trên Windows, bạn cần sử dụng WSL và chạy PHP trong môi trường Linux.

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát, có thể nhúng trong HTML. Điểm mạnh của PHP nằm ở khả năng sử dụng dễ dàng và tính linh hoạt cao trong nhiều tình huống. Tuy nhiên ngôn ngữ này cũng chứa đựng 2 nhược điểm lớn, đó là không dễ bảo trì hệ thống và hiệu suất không cao.

Thứ Sáu, 17/07/2020 21:25
53 👨 9.861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ