Microsoft phát hành Windows Terminal Preview 1910 với giao diện người dùng mới

Microsoft vừa phát hành bản dựng v0.6, bản cập nhật xem trước của Windows Terminal Preview 1910 trong Microsoft Store. Không chỉ vá lỗi cũ mà bản cập nhật này còn có giao diện người dùng mới, profile động, cài đặt khởi chạy mới.

Windows Terminal Preview 1910

Giao diện người dùng mới

WinUI TabView được cập nhật lên phiên bản 2.2 với góc tròn trong các tab được thả xuống và độ tương phản màu sắc tốt hơn. Bản cập nhật này cho phép người dùng có thể cuộn các tab bằng các nút, tương tự như trên trình duyệt Chrome và Firefox.

Giao diện người dùng mới

Profile động

Bản cập nhật mới cho phép Windows Terminal tự động phát hiện các hàm suy rộng trong Windows Subsystem for Linux (WSL) trong máy cùng với Powershell Core và hiển thị chúng trong file profiles.json. Người dùng cũng có thể cài đặt ẩn "hidden": true nếu không muốn nhìn thấy chúng.

Profile động

Cài đặt xếp tầng

Để truy cập file defaults.json với tất cả các cài đặt mặc định, người dùng giữ nút "Alt" và nhấp chuột vào nút Settings trong menu được thả xuống. Người dùng có thể bổ sung tùy chọn mặc định vào profile.

Cài đặt khởi chạy mới

Người dùng có thể cài đặt Terminal để khởi chạy đúng vị trí ban đầu của nó hoặc ở mức tối đa.

Để cài đặt Terminal đúng vị trí ban đầu, người dùng cần phải bổ sung "initialPosition" như một cài đặt chung với các pixel mong muốn dưới dạng tọa độ X và Y. Các tọa độ này được ngăn tách bởi dấu phẩy. Có thể có những màn hình sẽ yêu cầu người dùng cài đặt tọa độ âm.

Để cài đặt Terminal khởi chạy tối đa, người dùng phải bổ sung cài đặt chung launchMode có thể chấp nhận default hoặc maximized.

Thứ Ba, 29/10/2019 10:32
4,86 👨 1.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo