Google Play Store đã cho phép người dùng đăng ký mua ứng dụng

Mới đây, kho ứng dụng Play Store vừa được Google cập nhật tính năng cho phép nhà pháp triển có thể bày bán ứng dụng theo dạng đăng ký trước.

Google Play Store đã cho phép người dùng đăng ký mua ứng dụng

Tính năng này sẽ không chỉ có ích cho người dùng khi họ được thông báo thời điểm chính xác ứng dụng được ra mắt. Mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các lập trình viên, trong việc gia tăng lượng mua cho các sản phẩm của họ trên Play Store. Tất nhiên là cũng sẽ có lựa chọn Unregister khi khách hàng thay đổi ý định và không muốn chi tiền cho ứng dụng mà mình đã đặt trước đó.

Thứ Hai, 11/05/2015 11:18
31 👨 214
0 Bình luận
Sắp xếp theo