Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Microsoft Word 2010 có đáp án P2

Word 2010 là một công cụ soạn thảo văn bản vô cùng hữu ích của Microsoft. Với những cải tiến đáng kể, người dùng sẽ có được nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị với việc soạn thảo văn bản. Sau đây hãy cùng Quản trị mạng tìm hiểu về chủ đề này qua những câu hỏi trắc nghiệm nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl+L có tác dụng gì?
  • Căn lề giữa
  • Căn lề phải
  • Căn lề đều 2 bên
  • Căn lề trái

 • Câu 2. Trong Word 2010, để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện cách nào sau đây
  • Insert/ Paragraph
  • Home/Paragraph hoặc Page Layout/Paragraph
  • Page Layout / Font
  • View/ Paragraph
 • Câu 3. Trong Word 2010, tổ hợp phím nào cho phép bạn chuyển con trỏ về ngay đầu tài liệu?
  • Alt+Home
  • Shift+Home
  • Ctrl+Home
  • Ctrl+Page Up
 • Câu 4. Trong Word 2010, biểu tượng Paste nằm trong thẻ (menu) nào?
  • View
  • Review
  • Home
  • Insert
 • Câu 5. Trong Word 2010, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl + Delete dùng để…?
  • Xóa toàn bộ văn
  • Xóa một từ đứng trước con trỏ hiện hành
  • Xóa một từ đứng sau con trỏ hiện hành
  • Xóa cả đoạn văn bản
 • Câu 6.Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + F12 có tác dụng gì?
  • Mở hộp thoại Page Setup
  • Mở hộp thoại Font
  • Mở hộp thoại Open
  • Mở hộp thoại Save
 • Câu 7. Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl+X có tác dụng gì?
  • Nhân bản khối văn bản được chọn
  • Dán khối văn bản từ ClipBoard vào tài liệu
  • Sao chép khối văn bản được chọn vào ClipBoard
  • Cắt khối văn bản được chọn vào ClipBoard
 • Câu 8. Trong Word 2010, tạo Header cho văn bản có nghĩa là?
  • Tạo tiêu đề bên lề trái của văn bản
  • Tạo tiêu đề trên đầu văn bản
  • Tạo tiêu đề bên lề phải của văn bản
  • Tạo tiêu đề dưới chân văn bản
 • Câu 9. Trong Word 2010, để chèn thêm công thức toán học vào văn bản, ta thực hiện cách nào sau đây?
  • Insert/Equation
  • View/ Equation
  • Home/ Equation
  • Page Layout / Equation
 • Câu 10. Trong Word 2010, trong hộp thoại Font, chức năng Superscript có tác dụng gì?
  • Gạch chân
  • Tạo chỉ số dưới
  • Tạo chỉ số trên
  • Giảm cỡ chữ
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả không tồi 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 08/03/2019 09:39
3,779 👨 73.588
0 Bình luận
Sắp xếp theo