Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P19

Mời bạn đọc thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm về công nghệ phần mềm mà Quản trị mạng đã tổng hợp và biên tập dưới đây. Hy vọng với những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Có bao nhiêu mô hình trong phát triển phần mềm?
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
 • Câu 2. Ưu điểm của mô hình thác nước là gì?
  • Dễ sử dụng, dễ tiếp cận, dễ quản lý
  • Sản phẩm phát triển theo các giai đoạn được xác định rõ ràng
  • Xác nhận ở từng giai đoạn, đảm bảo phát hiện sớm các lỗi
  • Tất cả đáp án trên đều đúng 
 • Câu 3. Nhược điểm của mô hình xoắn ốc trong phát triển phần mềm?
  • Ít phức tạp và thích hợp với các dự án nhỏ
  • Được sử dụng rộng dãi 
  • Chi phí cao và mất nhiều thời gian để hoàn thành dự án
 • Câu 4. Tính chất nào sau đây không phải là nhược điểm của mô hình thác nước:
  • Xuất hiện sớm, có ý nghĩa lý thuyết
  • Sai sót phát hiện muộn 
  • Chậm có phiên bản thực hiện được 
  • Tách biệt giữa các giai đoạn, tiến hành tuần tự
 • Câu 5. Đâu không phải là mô hình trong phát triển phần mềm?
  • Mô hình RAD
  • Mô hình Scrum
  • Mô hình chữ V (V model)
  • Mô hình tiến hóa 
 • Câu 6. Trong các nội dung sau, nội dung nào chính là kiểm định đơn vị:
  • Là kiểm định các thành phần nhỏ trong tất cả các hệ thống
  • Là một kỹ thuật hệ thống để xây dựng cấu trúc chương trình trong khi tiến hành các kiểm định để phát hiện các lỗi liên kết
  • Các module được tích hợp từ dưới lên theo từng đơn vị
  • Kiểm định tập trung vào việc xác minh trên thành phần nhỏ nhất của thiết kế phần mềm như module hoặc lớp
 • Câu 7. Ưu điểm của mô hình xoắn ốc là gì?
  • Tốt cho các hệ phần mềm quy mô lớn
  • Dễ kiểm soát các mạo hiểm ở từng mức tiến hóa
  • Đánh giá thực tế hơn như là một quy trình làm việc, bởi vì những vấn đề quan trọng đã được phát hiện sớm hơn
  • Tất cả đáp án trên đều đúng 
 • Câu 8. Mô hình chữ V là một phần mở rộng của mô hình nào?
  • Mô hình tiếp cận lặp 
  • Mô hình thác nước 
  • Mô hình xoắn ốc
 • Câu 9. Xác định yêu cầu phi chức năng, nghĩa là:
  • Đặc tả trừu tượng các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp
  • Đặc tả trừu tượng các nhu cầu của người dùng mà hệ thống phải cung cấp
  • Đặc tả các yêu cầu của người dùng
  • Đặc tả trừu tượng các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo
 • Câu 10. Ưu điểm của mô hình chữ V?
  • Đơn giản và dễ hiểu và dễ sử dụng, dễ quản lý.
  • Hoạt động tốt cho các dự án nhỏ, khi các yêu cầu được hiểu rất rõ
  • Tất cả đáp án trên 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Bạn trả lời rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 10/11/2018 08:59
54 👨 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo