Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P17

Trong bài trắc nghiệm dưới đây, Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc chủ đề về công nghệ phần mềm. Với những ai đang làm việc về phần mềm, chắc chắn sẽ không bỏ qua seri bài trắc nghiệm này của chúng tôi.

Xem thêm:

 • Câu 1. Giai đoạn kiểm định và bảo trì chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm (%) trong quá trình phát triển phần mềm?
  • 25%
  • 30%
  • 35%
  • 40%
 • Câu 2. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn đặc tả phần mềm có nghĩa là:
  • Xây dựng không gian giải pháp cho vấn đề.
  • Xây dựng một hệ thống thực hiện được dựa vào thiết kế.
  • Thẩm định lại tính đúng đắn của giải pháp theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra.
  • Nhận biết vấn đề, bài toán thực tế, các yêu cầu mà người dùng đặt ra.
 • Câu 3. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn thiết kế phần mềm có nghĩa là:
  • Xây dựng không gian giải pháp cho vấn đề.
  • Nhận biết vấn đề, bài toán thực tế, các yêu cầu mà người dùng đặt ra.
  • Xây dựng một hệ thống thực hiện được dựa vào thiết kế.
  • Thẩm định lại tính đúng đắn của giải pháp theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra
 • Câu 4. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn lập trình phần mềm có nghĩa là:
  • Nhận biết vấn đề, bài toán thực tế, các yêu cầu mà người dùng đặt ra
  • Xây dựng một hệ thống thực hiện được dựa vào thiết kế.
  • Xây dựng không gian giải pháp cho vấn đề.
  • Thẩm định lại tính đúng đắn của giải pháp theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra.
 • Câu 5. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn kiểm định phần mềm có nghĩa là:
  • Nhận biết vấn đề, bài toán thực tế, các yêu cầu mà người dùng đặt ra.
  • Xây dựng không gian giải pháp cho vấn đề.
  • Xây dựng một hệ thống thực hiện được dựa vào thiết kế.
  • Thẩm định lại tính đúng đắn của giải pháp theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra.
 • Câu 6. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn bảo trì phần mềm có nghĩa là:
  • Thay đổi và phát triển hệ thống đã được xây dựng.
  • Xây dựng không gian giải pháp cho vấn đề.
  • Xây dựng một hệ thống thực hiện được dựa vào thiết kế.
  • Thẩm định lại tính đúng đắn của giải pháp theo yêu cầu ban đầu đã đặt ra.
 • Câu 7. Khái niệm vòng đời phần mềm:
  • Một vòng đời phần mềm là quá trình phát triển từ khi nhận dự án đến khi phần mềm bị loại bỏ.
  • Một vòng đời phần mềm là quá trình phát triển theo chu kỳ từ giai đoạn đặc tả đến giai đoạn bảo trì phần mềm.
  • Một vòng đời phần mềm là quá trình phát triển từ giai đoạn thiết kế đến bảo trì phần mềm.
  • Một vòng đời phần mềm quá trình phát triển từ giai đoạn đặc tả đến kiểm định phần mềm.
 • Câu 8. Trong quá trình phát triển phần mềm, giai đoạn nào có thể lặp lại nhiều lần?
  • Đặc tả, thiết kế.
  • Đặc tả, thiết kế, kiểm định.
  • Đặc tả, lập trình, bảo trì.
  • Đặc tả, thiết kế, lập trình, kiểm định, bảo trì.
 • Câu 9. Trong các mô hình sau, mô hình nào không phải là mô hình phát triển phần mềm:
  • Mô hình tuần tự tuyến tính.
  • Mô hình bản mẫu.
  • Mô hình song song.
  • Mô hình tương tranh.
 • Câu 10. Trong các mô hình phát triển phần mềm sau, mô hình nào chính là mô hình thác nước:
  • Mô hình RAD.
  • Mô hình tuần tự tuyến tính.
  • Mô hình bản mẫu.
  • Mô hình xoáy ốc.
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Bạn trả lời thật xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 13/11/2018 08:32
3,52 👨 533
0 Bình luận
Sắp xếp theo