Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P16

Nhằm giúp bạn đọc có thêm những kiến thức hữu ích về công nghệ phần mềm, bài trắc nghiệm dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích giúp bạn kiểm tra lượng kiến thức của mình.

Xem thêm:

 • Câu 1. Theo chiến thuật kiểm nghiệm phổ biến, kiểm nghiệm tính năng tương quan với
  • Phân tích toàn bộ hệ thống
  • Thiết kế
  • Phân tích yêu cầu
  • Mã hóa
 • Câu 2. Theo Boris Beizer, thiết kế Testcase cần theo ràng buộc (contraint)
  • Theo một cách thức đầy đủ
   1. Nỗ lực và thời gian là tối thiểu
   1. Nhằm khám phá lỗi
  • Tất cả đều đúng
 • Câu 3. Thành phần nào của kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ là trách nhiệm của kỹ sư phần mềm
   1. Phân tích phạm vi nghiệp vụ
   1. Thiết kế hệ thống nghiệp vụ
   1. Kế hoạch sản phẩm
  • Kế hoạch chiến lược thông tin
 • Câu 4. Trong thiết kế phần mềm, giai đoạn thiết kế các thành phần có nội dung:
  • Các dịch vụ cung cấp bởi một hệ con được phân chia qua các thành phần của hệ con đó.
  • Giao diện của từng hệ con với các hệ con khác được thiết kế và ghi thành tài liệu.
   1. Đối với các hệ con, đặc tả các dịch vụ mà nó phải cung cấp và các ràng buộc mà nó phải tuân theo.
  • Các hệ con tạo nên hệ tổng thể và các quan hệ của chúng là được minh định và ghi thành tài liệu.
 • Câu 5. Tài liệu nào sau đây sẽ được tạo ra trong pha thiết kế hệ thống?
   1. Kế hoạch kiểm thử
   1. Mã lệnh
  • Thiết kế chi tiết
  • Lập kế hoạch
 • Câu 6. Công nghệ phần mềm còn có tên gọi khác là gì?
  • Hệ thống phần mềm 
  • Quản lý phần mềm 
  • Kỹ thuật phần mềm 
 • Câu 7. Kĩ nghệ phần mềm liên quan đến các ngành nào?
  • Khoa học máy tính
  • Quản lý dự án
  • Kĩ nghệ hệ thống
  • Tất cả các mục trên 
 • Câu 8. "Mô hình hoá nghiệp vụ, mô hình hoá dữ liệu, mô hình hoá xử lý, sinh ứng dụng, kiểm định và quay vòng." Là mô hình nào?
  • Mô hình xoáy ốc
   1. Mô hình phát triển tương tranh
   1. Mô hình bản mẫu
   1. Mô hình RAD
 • Câu 9. Bên mời thầu yêu cầu bên dự thầu phải: "Liệt kê các thống tin mà người bán phải cung cấp để đảm bảo tính chác chắn của hợp đồng" .Là nội dung của:
  • Yêu cầu về phần mềm
  • Yêu cầu về thông tin của bên dự thầu
  • Yêu cầu về hợp đồng
  • Yêu cầu về thống tin của công ty mời thầu
 • Câu 10. Hệ thống phần mềm phải tuân thủ các ràng buộc về: thời gian, tốc độ xử
  • Chức năng
  • Phi chức năng
  • Hệ thống phần cứng
  • Chức năng và phi chức năng
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 12/11/2018 14:31
51 👨 340
0 Bình luận
Sắp xếp theo