Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P15

Là một kỹ sư chuyên về công nghệ phần mềm chuyên nghiệp, bạn nên nắm vững những lý thuyết về vấn đề này trước khi áp dụng vào thực tế. Bài trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng sẽ giúp bạn dễ dàng tìm hiểu về chủ đề này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Trong nhận diện rủi ro, việc không đáp ứng về lịch biểu thuộc loại rủi ro
  • Về con người
  • Về ước lượng
  • Về yêu cầu 
  • Về tổ chức 
 • Câu 2. Trong ngữ cảnh của phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề là
  • bottom-up và top-down
  • horizontal and vertical
  • subordinate và superordinate
  • Không có mục nào 
 • Câu 3. Trong một dự án thành công sử dụng chiến lược
  • Đưa ra những xem xét kỹ thuật hình thức ưu tiên trước khi kiểm thử
  • Chỉ rõ những yêu cầu trong theo một cách thức có thể định lượng
  • Quan tâm tới việc sử dụng những nhóm kiểm thử độc lập
  • Tất cả đáp án trên đều đúng 
 • Câu 4. Trong mô hình phân tích thành phần dựa vào kịch bản (Scenario based element) được dùng cho
  • Thiết kế kiến trúc
  • Thiết kế thành phần
  • Thiết kế giao diện
  • Thiết kế dữ liệu/class
 • Câu 5. Trong mô hình CMM (Software Capability Maturity Model) có mấy mức độ trưởng thành
  • 3 mức độ
  • 4 mức độ
  • 5 mức độ 
  • 6 mức độ 
 • Câu 6. Trong kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ, ba kiến trúc khác nhau được kiểm tra
  • Hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng
  • Hạ tầng tài chánh, tổ chức và truyền thông
  • Cấu trúc báo cáo, cơ sở dữ liệu, mạng
  • Cấu trúc dữ liệu, yêu cầu, hệ thống
 • Câu 7. Trong độ đo hiệu quả khử lỗi DRE, số lỗi tiềm tàng là
  • Số lỗi do khách hàng phát hiện
  • Toàn bộ lỗi được phát hiện sau đó
  • Toàn bộ lỗi chưa phát hiện
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 8. Trong biểu diễn lịch biểu dự án Critical path là đường
  • Là một đường duy nhất
  • Có thời gian ngắn nhất
  • Có thời gian dài nhất
  • Tất cả ý trên đều đúng 
 • Câu 9. Tiêu chuẩn ISO để hướng dẫn thực hiện cho lĩnh vực phần mềm là
  • ISO 9001
  • ISO 15288
  • ISO 9000-3
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 10. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào
  • Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống
  • Dữ liệu và điều khiển của hệ thống
  • Tính chức năng của hệ thống
  • Những chi tiết thực thi của hệ thống
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Chính xác tuyệt đối 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 03/11/2018 09:54
51 👨 289
0 Bình luận
Sắp xếp theo