Tự hoàn thiện kỹ năng bản thân là một việc mà hầu như ai cũng phải làm nhưng không phải ai cũng thành công. Chuyên mục này cung cấp cho bạn miễn phí các kỹ năng cơ bản nhất bao gồm: Kỹ năng sống, Kỹ năng Giao tiếp, Kỹ năng Công việc... Hãy đọc và chia sẻ những ý kiến hay để bạn và mọi người cùng hoàn thiện những kỹ năng đó nhé!

  • HLU là trường gì? HLU là trường gì?
    HLU là tên viết tắt của trường Đại học trong nước nhưng số người biết rõ HLU là tên của trường nào khá ít và không biết HLU là từ viết tắt tiếng Anh nào.
  • HANU là trường gì? HANU là trường gì?
    HANU là tên viết tắt của trường Đại học trong nước ta và thường được nhiều bạn trẻ gọi bằng tên viết tắt này thay vì tên gốc của trường. Vậy HANU là tên viết tắt của trường gì?