Kiểm tra kiến thức TCP/IP

Một bài test đơn giản và cơ bản về kiến thức xung quanh giao thức TCP/IP. Bạn chỉ cần chọn câu trả lời nào cho là đúng nhất và xem kết quả cuối cùng chúng tôi đưa ra...

 • Câu 1. Ngăn xếp TCP/IP có bao nhiêu lớp?
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7
 • Câu 2. Giao thức nào chịu trách nhiệm cho việc trao đổi giữa các địa chỉ IP và địa chỉ MAC trên mạng nội bộ?
  • TCP
  • UDP
  • ARP
  • RARP
 • Câu 3. Giao thức nào dưới đây là giao thức truyền tải dựa trên UDP?
  • Telnet
  • FTP
  • TFTP
  • ICMP
 • Câu 4. Một địa chỉ IP có bao nhiêu bit?
  • 16
  • 24
  • 32
  • 64
 • Câu 5. Lớp nào là lớp của địa chỉ IP sử dụng địa chỉ mask 255.255.0.0?
  • A
  • B
  • C
  • D
 • Câu 6. Giao thức nào sử dụng thiết lập quan hệ three-way để thiết lập kết nối?
  • TCP
  • UDP
  • SMTP
  • Telnet
 • Câu 7. Với một địa chỉ IP 193.193.7.7 và một địa chỉ mask 255.255.255.0 hỏi địa chỉ mạng này là gì?
  • 193.193.7.255
  • 193.193.255.255
  • 193.193.0.0
  • 193.193.7.0
 • Câu 8. Kiểu giao thức nào trong số các giao thức được liệt kê dưới đây chịu trách nhiệm gửi email?
  • SNMP
  • SMTP
  • POP3
  • HTTP
 • Câu 9. Cổng nào được sử dụng bởi giao thức Telnet?
  • 23
  • 21
  • 20
  • 19
 • Câu 10. Thiết lập được tạo bởi địa chỉ IP và một số hiệu của cổng được gọi là:
  • Connection
  • Gateway address
  • Datagram
  • Socket
Thứ Ba, 19/03/2019 09:28
3,723 👨 13.677
0 Bình luận
Sắp xếp theo