Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

Quản Trị Mạng - Với Compiz người dùng Fedora có thể sử dụng hiệu ứng 3D tuyệt đẹp, như cửa sổ lung lay hoặc một khối lập phương trên Desktop. Hướng dẫn sau sẽ giúp các bạn kích hoạt Compiz trên một Fedora 16 GNOME classic desktop. Yêu cầu hệ thống máy tính của bạn phải có một card đồ họa hỗ trợ 3D, chẳng hạn NVIDIA GeForce 8100.

Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng các driver nouveau miễn phí thay cho driver độc quyền của NVIDIA. Nouveau là trình điều khiển mã nguồn mở giúp tăng tốc cho các card NVIDIA đi kèm với khả năng hỗ trợ 3D trên Fedora 16. Qua thử nghiệm trên hệ thống 3D của chúng tôi thì không có sự cố nào xảy ra.

Một số lưu ý

Mặc dù bài viết được thực hiện trên card đồ họa NVIDIA GeForce 8100, nhưng nó cũng làm việc tốt trên bất kỳ card đồ họa nào khác của NVIDIA.

Lưu ý rằng Compiz chỉ làm việc với giao diện classic GNOME, nó không chạy trên giao diện GNOME 3 mặc định.

Cài đặt trình điều khiển card đồ họa nouveau

Driver nouveau là một phần chính thức của Fedora 16 repository. Bạn chỉ cần mở một cửa sổ terminal (Activities > Applications > Terminal)...

Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

… và nhập vào:

Su

để trở thành root. Thông thường các driver nouveau đã được cài đặt, nhưng để chắc chắn bạn hãy nhập vào lệnh sau:

yum install mesa-dri-drivers xorg-x11-drv-nouveau

Một thông báo ngắn sẽ xuất hiện nếu chúng đã được cài, nếu không bạn cần đăng xuất và quay lại để những thay đổi có hiệu lực.

Cài đặt Compiz

Để cài đặt Compiz, mở một terminal (Activities > Applications > Terminal) và trở thành root:

Su

Sau đó tiến hành cài đặt Compiz bằng dòng lệnh dưới đây:

yum install emerald-themes compiz-fusion-extras emerald compiz-plugins-main compiz-manager compiz-fusion-extras libcompizconfig compiz-plugins-main-gconf ccsm compiz-gnome compiz-gtk

Cấu hình Compiz

Để cấu hình Compiz, mở CompizConfig Settings Manager (Activities > Applications > CompizConfig Settings Manager):

Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

Trong CompizConfig Settings Manager bạn có thể định nghĩa hành vi của Compiz:

Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

Sau đó bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại hệ thống, hãy chắc chắn rằng chọn đúng Classic GNOME với Compiz từ màn hình đăng nhập bởi vì nếu không Compiz sẽ không hoạt động.

Các phím tắt

Dưới đây là danh sách các phím tắt phổ biến thường dùng nhất trên Compiz:

 • SUPER+SHIFT+DRAG LEFT MOUSE = draw fire
 • SUPER+SHIFT+C = clear fire
 • CTRL+ALT+DRAG LEFT MOUSE = rotate cube
 • CTRL+ALT+LEFT ARROW = rotate cube
 • CTRL+ALT+DOWN ARROW = flat desktop
 • SHIFT+ALT+UP = initiate window picker
 • CTRL+ALT+DOWN = unfold cube
 • ALT+TAB = window switch
 • SUPER+TAB = flip switcher or ring switcher, depending on which is enabled.
 • ALT+F7 = initiate 'move windows'
 • SHIFT+F9 = water effect
 • SHIFT+F10 = slow animations
 • CTRL+ALT+D = show desktop

Đối với Grouping và Tabbing:

 • SUPER+S = select single window
 • SUPER+T = tab group
 • SUPER+Left = change left tab
 • SUPER+Right = change right tab
 • SUPER+G = group windows
 • SUPER+U = ungroup windows
 • SUPER+R = remove group window
 • SUPER+C = close group
 • SUPER+X = ignore group

Giữ nút SUPER và chọn những cửa sổ bạn muốn tạo nhóm và nhấn SUPER+G.

SUPER là phím Windows có trên hầu hết các bàn phím.

Một số Screenshot

Dưới đây là một số screenshot của Compiz khi hoạt động:

Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

Kích hoạt Compiz trên Fedora 16 GNOME Classic Desktop

Các link tham khảo

Thứ Năm, 24/11/2011 14:55
31 👨 2.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo