Khôi phục các phần tử bị xoá cứng trong Outlook

Chú ý quan trọng: Bài này cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến chỉnh sửa thanh ghi. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu và hiểu cách khôi phục chúng khi có vấn đề xuất hiện. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi và chỉnh sửa thanh ghi, bạn có thể tham khảo thêm các bài trên Quản Trị Mạng.

Tóm tắt

Nội dung trong bài mô tả cách khôi phục các phần tử bị "xoá cứng". Như thế nào là "xoá cứng"? Có thể lấy ví dụ đơn giản là khi bạn xoá một file nào đó nhưng không chuyển nó vào thư mục Deleted Items (lưu trữ tạm thời các file bị xoá). Như thế gọi là "xoá cứng".

Thông tin thêm

Cảnh báo. Nếu dùng Registry Editor (trình soạn thảo thanh ghi) không đúng cách, có thể hàng loạt vấn đề nghiêm trọng sẽ xảy ra, nhiều khi khiến bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không đảm bảo được rằng bạn có thể tự mình giải quyết các vấn đề đó hay không. Sử dụng Registry Editor là lựa chọn mạo hiểm, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tiến hành.

Khi xoá các phần tử trong các thư mục ở hộp mailbox, đầu tiên chúng sẽ được chuyển vào khu vực lưu trữ tạm thời Deleted Items. Bạn có thể vào thư mục tạm thời này và trực tiếp xoá hoàn toàn chúng. Tính năng này giúp phục hồi lại nhanh chóng các file xoá nhầm hay bị xoá ngẫu nhiên. Sau khi bị xoá khỏi Deleted Items, các phần tử vẫn có thể được phục hồi nếu máy chủ cài sử dụng Exchange Server 5.5 được cấu hình lưu giữ lại các phần tử bị xoá. Để xác định xem liệu máy chủ đã được cấu hình chức năng này chưa, bạn có thể mở hộp thoại Properties chứa thông tin các đối tượng chung và riêng được lưu trữ dưới nhãn Server.

Bạn cũng có thể xoá vĩnh viễn các phần tử bằng cách trực tiếp, không cần phải đưa vào khu vực lưu trữ tạm thời trong thư mục Deleted Items. Thủ tục này gọi là "xoá cứng", ngược lại với "xoá mềm".

Các mail thường bị xoá cứng trong các trường hợp:

 • Bạn đang dùng Microsoft Outlook và ấn phím Shift+Delete để xoá một thư.
 • Bạn đang làm việc với client Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4) hoặc một client kiểu khác nào đó và không chuyển các thư bị xoá vào Deleted Items.

Ở chế độ mặc định, chức năng Recover Deleted Items (khôi phục các phần tử bị xoá) chỉ được dùng cho thư mục Deleted Items trong bộ thư mục riêng của người dùng. Các phần tử bị xoá cứng không thể được phục hồi. Để cho phép Recover Deleted Items thực thi được trên cả các thư mục của hòm thư điện tử (như Sent Items, Drafts, Outbox và Inbox chẳng hạn), bạn phải thực hiện các thay đổi sau trên thanh ghi:

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác định vị trí và kích vào khoá sau trong thanh ghi:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. Trên menu Edit, chọn Add Value. Sau đó thêm giá trị thanh ghi như sau:
  Value name: DumpAlwaysOn
  Data type: DWORD
  Value data: 1
 4. Đóng Registry Editor.

Bạn có thể dùng máy tính của người quản trị hoặc một người dùng khi thực hiện thay đổi này. Sau đó, khởi động Outlook, kích vào Deleted Item Recovery trên menu Tools. Một danh sách các phần tử bị xoá cứng trong thời gian lưu giữ lại trên server (máy chủ) được hiển thị.

Nếu bạn là một nhà quản trị, bạn có thể thiết lập chức năng này cho tất cả các trạm làm việc của người dùng. Để làm như vậy, sử dụng máy tính của bạn thay đổi registry cho toàn bộ trạm làm việc của người dùng, sau đó mở mailbox của user giả được tạo ra như mailbox được thêm. Bạn có thể khôi phục các mục bị xoá từ thư mục mailbox của người dùng.

Chú ý: Nếu bạn là một nhà quản trị và muốn mở hộp thư của user khác để khôi phục các mục trong danh mục riêng của người dùng, tài khoản Windows NT của bạn phải gán quyền User cho đối tượng hộp thư của người dùng đó. Bạn phải thêm hộp thư của người dùng đó vào profile của chính bạn:

 1. Vào Control Panel > Mail
 2. Chọn thuộc tính Services và click đúp vào Microsoft Exchange Server
 3. Chọn tab Advanced > Add thể thêm hộp thư vào profile của bạn

Chức năng khôi phục các phần tử bị xoá trong Outlook 98, Outlook 2000, Outlook 2002.

Trong Outlook 98, chức năng Recover Deleted Items (khôi phục các phần tử bị xoá) chỉ được dùng cho các thư mục Mail (như Deleted Items, Drafts, Inbox, Outbox và Sent Items). Do đó, các phần tử bị xoá cứng ở thư mục không phải là mail (như Contacts và Notes) không thể được phục hồi. Còn ở Outlook 2000 và Outlook 2002, chức năng này được áp dụng cho tất cả các kiểu thư mục. Nếu bạn thực hiện các thay đổi thanh ghi như đã mô tả ở phần trên, bạn có thể khôi phục cả các phần tử bị xoá cứng trong thư mục ngoài mail.

Thứ Ba, 19/12/2006 13:20
31 👨 11.516
0 Bình luận
Sắp xếp theo