Khắc phục lỗi Error 1016 - Origin DNS error

Lỗi 1016 cho biết Cloudflare không thể gửi yêu cầu đến máy chủ của bạn, vì IP gốc của nó không thể được phân giải thông qua DNS.

Tổng quan

Cloudflare trả về lỗi 1016 khi không tìm thấy IP máy chủ gốc.

Lỗi 1016

Nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi 1016

Nguyên nhân phổ biến nhất cho lỗi 1016 là:

  • Cấu hình DNS Cloudflare của người dùng không có bản ghi DNS phù hợp với địa chỉ IP gốc.
  • Bạn có một bản ghi DNS CNAME trỏ đến một domain bên ngoài và domain đó không thể phân giải được.
  • Bạn đang sử dụng Cloudflare Load Balancer và tên máy chủ gốc (CNAME) trong vùng/vùng mặc định và pool dự phòng không thể được phân giải thông qua DNS. Việc sử dụng pool dự phòng được định cấu hình với IP gốc làm bản sao lưu trong trường hợp tất cả các pool khác không khả dụng.

Các máy chủ từ xa được sử dụng quá mức hoặc có khoảng cách địa lý quá xa sẽ thêm độ trễ không cần thiết và làm ảnh hưởng trải nghiệm của khách truy cập. Trong nhiều trường hợp, máy chủ không đáng tin cậy hoặc máy chủ định cấu hình sai sẽ ngăn hoàn toàn yêu cầu của khách truy cập, chặn quyền truy cập vào trang web, ứng dụng web hoặc API. Một trải nghiệm cho khách truy cập kém như thế này có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, danh tiếng và mức độ trung thành của khách hàng.

Mở rộng trên cơ sở hạ tầng DNS có sẵn của Cloudflare và mạng Anycast toàn cầu, Cloudflare Load Balancing giải quyết các vấn đề này bằng cách cung cấp:

  • Cân bằng tải cục bộ và toàn cầu để giảm độ trễ bằng lưu lượng cân bằng tải trên nhiều máy chủ hoặc bằng cách định tuyến lưu lượng truy cập đến vùng định vị gần nhất.
  • Kiểm tra việc chuyển đổi dự phòng để nhanh chóng định tuyến khách truy cập, tránh gặp phải các lỗi.

Khắc phục sự cố Error 1016 - Origin DNS error

Để giải quyết lỗi 106, hãy đảm bảo địa chỉ IP gốc có thể phân giải thông qua DNS. Bạn có thể thử như sau:

1. Xác minh rằng cài đặt DNS Cloudflare của bạn bao gồm bản ghi A trỏ đến địa chỉ IP hợp lệ. Bạn có thể chỉnh sửa bản ghi A hiện có hoặc tạo bản ghi mới.

2. Để bản ghi CNAME trỏ đến domain bên ngoài, hãy đảm bảo rằng domain đích có thể được phân giải. Xem phần bên dưới để được trợ giúp xác minh độ phân giải DNS của bản ghi bên ngoài.

Xác minh độ phân giải DNS của bản ghi bên ngoài

Bạn có thể sử dụng một số công cụ dòng lệnh cũng như các công cụ của bên thứ ba để kiểm tra độ phân giải DNS.

dig

dig something.anotherdomain.com

dig +trace something.anotherdomain.com

dig something.anotherdomain.com @1.1.1.1

Tùy chọn +trace xuất ra thông tin chi tiết khi phản hồi DNS không thành công. Thông tin này có thể hữu ích khi làm việc với các nhà cung cấp DNS để khắc phục sự cố.

Tùy chọn @1.1.1.1 trả về kết quả từ trình phân giải DNS công khai của Cloudflare. Điều này rất hữu ích trong việc xác nhận rằng các trình phân giải công khai có thể nhận được phản hồi DNS hay không.

nslookup

nslookup something.anotherdomain.com

nslookup something.anotherdomain.com 1.1.1.1

Tùy chọn @1.1.1.1 trả về kết quả từ trình phân giải DNS công khai của Cloudflare. Điều này rất hữu ích trong việc xác nhận rằng các trình phân giải công khai có thể nhận được phản hồi DNS hay không.

Công cụ của bên thứ ba

Một số dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như whatsmydns.net, kiểm tra độ phân giải DNS trên toàn thế giới.

Khắc phục lỗi

Một phản hồi khác với địa chỉ IP hợp lệ (ví dụ, timeout, SERVFAIL, NXDOMAIN hoặc NOERROR) rất có thể là nguyên nhân dẫn đến vấn đề của bạn. Để giải quyết, hãy liên hệ với nhà cung cấp DNS để có CNAME.

Xem thêm:

Thứ Tư, 05/12/2018 12:28
4,73 👨 1.724
0 Bình luận
Sắp xếp theo