Hướng dẫn cài đặt VMware Player trên Ubuntu 11.04

Quản Trị Mạng - Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những bước cơ bản để cài đặt chương trình VMware Player trên nền tảng Ubuntu 11.04 hoặc Linux Mint 11. Với VMware Player, chúng ta có thể thiết lập và sử dụng những hệ thống được dùng để thử nghiệm như Linux, Windows, FreeBSD... qua đó có thể tiết kiệm được nhiều khoản chi phí phát sinh, cũng như nâng cao hiệu suất làm việc.

Cụ thể, trong bài thử nghiệm dưới đây, chúng tôi sử dụng username là falko, và thư mục home /home/falko tương ứng. Trước tiên, để download VMware Player, các bạn truy cập vào đường dẫn này và nhấn nút Download:

Tại trang tiếp theo, đăng nhập vào tài khoản có sẵn hoặc tạo mới:

Và tiếp tục làm theo các hướng dẫn tại đây, đến bước cuối cùng, chúng ta sẽ nhận được đường dẫn download trực tiếp. Tại đây, chúng ta chọn file cài đặt tương ứng với hệ thống (32 hoặc 64 bit), và nhấn nút Download:

Nhấn tiếp Save File trong bảng thông báo của Firefox:

Sau đó, mở Terminal và gõ lệnh sau để cài đặt 1 số gói hỗ trợ dành cho VMware Player:

sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`

Mở thư mục chứa file cài đặt vừa download (ví dụ như /home/falko/Downloads):

cd /home/falko/Downloads

và kiểm tra lại phần nội dung bên trong thư mục này bằng lệnh:

ls -l

Hệ thống sẽ trả về kết quả như sau:

falko@falko-virtual-machine ~/Downloads $ ls -l
total 101136
-rw-r--r-- 1 falko falko 103561067 2011-08-16 13:49 VMware-Player-3.1.4-385536.x86_64.bundle
falko@falko-virtual-machine ~/Downloads $

Bắt đầu quá trình cài đặt VMware Player:

gksudo bash ./VMware-Player-3.1.4-385536.x86_64.bundle

Giao diện chính của chương trình hiển thị:

Nhấn tiếp Install để cài đặt:

Quá trình này đang diễn ra:

Và khi kết thúc, chúng ta nhấn nút Close tại màn hình hiển thị như sau:


VMware Player được sắp xếp trong phần System Tools > VMware Player:

Trong lần khởi động đầu tiên, người dùng phải chấp nhận điều khoản sử dụng đưa ra bởi nhà sản xuất bằng cách đánh dấu vào ô Accept:

Giao diện chính của chương trình trông giống như sau:

Nếu bạn gặp vấn đề trong khi khởi động phần máy ảo đã có sẵn thì hãy mở /usr/bin/vmplayer bằng cách:

sudo gedit /usr/bin/vmplayer

và thêm dòng export LD_PRELOAD=/usr/lib/vmware/lib/libglib-2.0.so.0/libglib-2.0.so.0 vào trước set -e:

#!/usr/bin/env bash
#
# Copyright 2005-2008 VMware, Inc. All rights reserved.
#
# Wrapper for the real 'vmplayer' binary. Ensure that the
# binary will find all the shared libraries it needs. If a shared
# library is not available from any of the standard system-wide
# locations, we provide it from the location where the VMware software
# is installed.
#
export LD_PRELOAD=/usr/lib/vmware/lib/libglib-2.0.so.0/libglib-2.0.so.0
set -e

ETCDIR=/etc/vmware
. $ETCDIR/bootstrap

export PRODUCT_NAME="VMware Player"
libdir="$LIBDIR"/vmware

# If there are command line arguments like -version, launch the binary without
# checking configuration state or running the module updater.
if echo "$1" | grep -q "^-"; then
exec "$libdir"/bin/"vmplayer" "$@"
fi

# Only run the GUI if DISPLAY is set.
if [ -z "$DISPLAY" ]; then
echo "DISPLAY is not set, unable to open the $PRODUCT_NAME user interface."
exit 1
fi

if "$BINDIR"/vmware-modconfig --appname="VMware Player" --icon="vmware-player" &&
/sbin/modinfo vmmon; then
exec "$libdir"/bin/"vmplayer" "$@"
fi

exit 1

Dưới đây là 1 vài ảnh chụp màn hình của Debian Squeeze Server khi hoạt động dưới VMware Player:

Ubuntu 11.04 Desktop:

Chúc các bạn thành công!

Một số đường dẫn tham khảo:

Thứ Hai, 05/09/2011 16:27
31 👨 7.325
0 Bình luận
Sắp xếp theo