Hội thảo “Cơ hội số cho doanh nghiệp”

Sáng ngày 28/7 tại TP Đà Nẵng, Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp với tên gọi “Cơ hội số cho doanh nghiệp” đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn Miền Trung Tây Nguyên và các ngành liên quan.

Bốn đề tài lớn được thảo luận tại hội thảo đó là: Thực trạng ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Xây dựng liên kết giữa doanh nghiệp cung cấp giải pháp và các doanh nghiệp ứng dụng CNTT; Cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp; Giải pháp hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ các nhà cung cấp CNTT uy tín như HP, Oracle, Intel, các đơn vị ứng dụng CNTT và cơ quan, sở, ban, ngành và các hội chuyên ngành có liên quan đến công nghệ thông tin và doanh nghiệp đã giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp trong việc ứng dụng CNTT. Hiện nay, nước ta có trên 200.000 doanh nghiệp, trong đó 96% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhu cầu ứng dụng CNTT trong lực lượng sản xuất này là rất lớn và nếu ứng dụng tốt sẽ đem lại những thành quả quan trọng đối với nền kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hiện nay là các doanh nghiệp này đặc biệt là tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, tài chính và cách thức tổ chức quản lý trong việc áp dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh. Theo kết quả điều tra của Viện tin học doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tình hình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp Việt Nam 2004-2005 cho thấy hiện nay, tỷ trọng đầu tư phần cứng chiếm 60% so với các yếu tố “mềm”, tỷ lệ ứng dụng phần mềm còn rất thấp, tỷ lệ kết nối internet khá cao (91%) nhưng tỷ lệ có website riêng thì lại rất thấp (28,9%). Bên cạnh đó, kỹ năng ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp cũng còn rất thấp, chỉ mới dừng lại ở việc ứng dụng một số phần mềm chuyên dùng, việc chi tiêu cho đào tạo kỹ năng CNTT còn quá thấp, chỉ chiếm 4,8% so với đầu tư phần cứng.

Hội thảo “Cơ hội số cho doanh nghiệp” sẽ là cơ hội để địa phương, các doanh nghiệp trong khu vực bàn bạc, tháo gỡ vướng mắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó sẽ giúp Ban chỉ đạo Đề Án 191 về việc “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010” triển khai các hoạt động được hiệu quả hơn.

Bảo Chương

Thứ Bảy, 29/07/2006 09:03
31 👨 23
0 Bình luận
Sắp xếp theo