Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 4

Chủ đề hôm nay Quantrimang muốn "thử thách" các bạn đó là Core Data Type - Các kiểu dữ liệu tiêu chuẩn trong Python.

Hãy cùng thử sức với 10 câu hỏi bên dưới nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1: Đối tượng dưới đây thuộc kiểu dữ liệu nào?
  L = [1, 23, ‘hello’, 1]
  • List
  • Dictionary
  • Tuple
  • Array
 • Câu 2: Output của lệnh dưới đây là:
  print "Hello World"[::-1]
  • dlroW olleH
  • Hello Worl
  • d
  • Error
 • Câu 3: Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?
  list = [ 'Tech', 404, 3.03, 'Beamers', 33.3 ]
  print list[1:3]
  • [ 'Tech', 404, 3.03, 'Beamers', 33.3 ]
  • [404, 3.03]
  • ['Tech', 'Beamers']
  • None of the above
 • Câu 4: Đâu không phải là kiểu dữ liệu tiêu chuẩn trong Python?
  • List
  • Dictionary
  • Class
  • Tuple
 • Câu 5: Đâu là giá trị của colors[2]?
  colors = ['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'indigo', 'violet']
  • orange

  • indigo

  • blue

  • yellow

 • Câu 6: Đâu là điểm khác biệt giữa tuple và list?
  • Tuple nằm trong dấu ngoặc nhọn, list nằm trong dầu ngoặc vuông.
  • Tuple nằm trong dấu ngoặc vuông, list nằm trong dầu ngoặc nhọn.
  • Tuple là danh sách với dữ liệu kiểu la mã, list là danh sách với kiểu dữ liệu thường.
  • Dữ liệu thuộc kiểu list có thể thay đổi được, dữ liệu thuộc kiểu tuple không thể thay đổi được.
 • Câu 7: Đâu là output của đoạn code dưới đây?
  mylist=[1, 5, 9, int('0')]
  print(sum(mylist))
  • 16
  • 15
  • 63
  • Không có đáp án đúng.
 • Câu 8: Kết quả của chương trình được in ra là:
  mylist=['a', 'aa', 'aaa', 'b', 'bb', 'bbb']
  print(mylist[:-1])
  • [a, aa, aaa, b, bb]
  • ['a', 'aa', 'aaa', 'b', 'bb', 'bbb']
  • ['a', 'aa', 'aaa', 'b', 'bb']
  • Error
 • Câu 9: Lệnh print in ra kết quả nào cho chương trình dưới đây?
  list1 = [1, 3]
  list2 = list1
  list1[0] = 4
  print(list2)
  • [4, 3]
  • [1, 3]
  • [1, 4]
  • [1, 3, 4]
 • Câu 10: Chạy code sau trong Python, kết quả là:
  num = '5'*'5'
  • 333

  • 27

  • 9

  • TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'str'

Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 16:59
4,65 👨 9.054
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ