Hình ảnh giao diện Symbian^3

Giao diện đơn giản, rút gọn các bước điều khiển cùng các icon mới là những khác biệt của Symbian^3 so với S60 hiện nay.


Hệ điều hành mới có nhiều màn hình Home, cho phép người dùng điều khiển bằng tay.


Menu dạng lưới, nhưng các icon được vẽ lại so với Symbian S60 hiện nay.


Nền tảng mới cho phép rút gọn các bước thực hiện.


Lịch.


Tùy chỉnh.

Thứ Sáu, 26/02/2010 13:41
31 👨 390
0 Bình luận
Sắp xếp theo