Gmail được bổ sung thêm nút Unsubcribe

Có một số trang web thường xuyên gửi quảng cáo hoặc các thông tin mới cho người dùng bằng email. Những thư này làm đầy inbox của chúng ta một cách không cần thiết, và để giảm bớt tình trạng đó thì Google đã bổ sung thêm nút "Unscribe" cho Gmail nền web.

Gmail được bổ sung thêm nút Unsubcribe

Nút này sẽ xuất hiện ở các email có tích hợp đường link cho phép người dùng bỏ theo dõi (Unsubscribe) một nguồn tin nào đó, ngoài ra nó cũng sẽ dựa vào bộ lọc thông minh của Gmail (các thẻ Promotions, Social, Forums...) để hiện diện khi cần thiết.

Theo Google thì tính năng này không chỉ giúp dọn dẹp hộp thư cho người dùng mà còn giúp cho cá nhân hoặc đơn vị nào gửi đi các thư đó. "Đối với người gửi thư, email của họ sẽ ít có khả năng bị đánh dấu là spam". Tính năng mới hiện đã bắt đầu được cập nhật dần dần cho tất cả mọi người dùng Gmail.

Thứ Năm, 07/08/2014 08:23
31 👨 81
0 Bình luận
Sắp xếp theo