TestDisk 7.2

Cgsecurity
Miễn phí 03/05/2022 0-100

TestDisk là gì?

TestDisk có lẽ rất khác so với bất kỳ ứng dụng nào khác mà bạn có thể đã dùng để cố gắng khôi phục dữ liệu bị mất, chủ yếu là vì nó không có giao diện đồ họa.

TestDisk 7.2
TestDisk 7.2

TestDisk đã được phát triển để giúp bạn khôi phục các phân vùng bị mất và làm cho các ổ đĩa không boot được có thể khởi động lại. Như đã đề cập trước đây, TestDisk không có cửa sổ được thiết kế độc đáo. Tất cả các công cụ và chức năng trong chương trình được quản lý trong một cửa sổ DOS thông qua những chức năng điều khiển dòng lệnh.

Với TestDisk, bạn có thể sửa các bảng phân vùng và khôi phục những phân vùng đã xóa, xây dựng lại boot sector, khôi phục các file đã xóa khỏi hệ thống file FAT, NTFS và ext2 và những tác vụ khôi phục liên quan đến ổ đĩa khác.

Mặc dù TestDisk chắc chắn là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó chỉ phù hợp với những người dùng có kiến ​​thức máy tính nhất định. Nếu bạn không chắc chắn về những gì mình đang làm, tốt hơn hết bạn nên tránh xa công cụ này: Phân vùng ổ đĩa và boot sector là những thứ rất quan trọng!

Những tính năng của TestDisk

TestDisk có thể:

 • Sửa bảng phân vùng, khôi phục phân vùng đã xóa
 • Khôi phục boot sector FAT32 từ bản sao lưu của nó
 • Xây dựng lại boot sector FAT12/FAT16/FAT32
 • Sửa bảng FAT
 • Xây dựng lại boot sector NTFS
 • Khôi phục boot sector NTFS từ bản sao lưu của nó
 • Sửa MFT bằng cách sử dụng MFT mirror
 • Định vị ext2/ext3/ext4 Backup SuperBlock
 • Khôi phục file từ hệ thống file FAT, exFAT, NTFS và ext2
 • Sao chép file từ các phân vùng FAT, exFAT, NTFS và ext2/ext3/ext4 đã bị xóa.

TestDisk có các tính năng cho cả người mới và chuyên gia. Đối với những người biết ít hoặc không biết gì về các kỹ thuật khôi phục dữ liệu, TestDisk có thể được sử dụng để thu thập thông tin chi tiết về ổ không khởi động được, sau đó có thể gửi đến kỹ thuật viên để phân tích thêm. Những người quen thuộc hơn với các quy trình như vậy sẽ thấy TestDisk là một công cụ hữu ích trong việc thực hiện khôi phục tại chỗ.

Giao diện dòng lệnh của TestDisk
Giao diện dòng lệnh của TestDisk

Các hệ điều hành được hỗ trợ

TestDisk có thể chạy trên:

 • DOS (thực hoặc trong Windows 9x DOS-box)
 • Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Windows Server 2016/2012/2008/2003
 • Linux,
 • FreeBSD, NetBSD, OpenBSD,
 • SunOS
 • Mac OS X

Hệ thống file được hỗ trợ

TestDisk có thể tìm thấy các phân vùng bị mất cho tất cả các hệ thống file sau:

 • BeFS (BeOS)
 • BSD disklabel ( FreeBSD/OpenBSD/NetBSD )
 • CramFS, Compressed File System
 • DOS/Windows FAT12, FAT16 and FAT32
 • XBox FATX
 • Windows exFAT
 • HFS, HFS+ và HFSX, Hierarchical File System
 • JFS, hệ thống file nhật ký của IBM
 • Btrfs Linux
 • Linux ext2, ext3 và ext4
 • Linux GFS2
 • Phân vùng được mã hóa Linux LUKS
 • Linux RAID md 0.9/1.0/1.1/1.2
  • RAID 1
  • RAID 4
  • RAID 5
  • RAID 6
 • Linux Swap (phiên bản 1 và 2)
 • LVM và LVM2, Linux Logical Volume Manager
 • Bản đồ phân vùng Mac
 • Novell Storage Services NSS
 • NTFS (Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7)
 • ReiserFS 3.5, 3.6 và 4
 • Sun Solaris i386 disklabel
 • Hệ thống file Unix UFS và UFS2 (Sun/BSD/...)
 • XFS, hệ thống file nhật ký của SGI
 • Wii WBFS
 • Sun ZFS

TestDisk là một công cụ mạnh mẽ để khôi phục các phân vùng bị mất, sửa các bảng phân vùng và xây dựng lại boot sector, mặc dù nó đòi hỏi một chút chuyên môn về máy tính khi sử dụng.

Ưu điểm

 • Khôi phục các phân vùng bị mất
 • Xây dựng lại các boot sector

Nhược điểm

 • Không có giao diện đồ họa
 • Không phù hợp với người dùng ít kinh nghiệm
57 👨 262
0 Bình luận
Sắp xếp theo