Ventoy 1.0.73

ventoy
Miễn phí 13/04/2022 0-100

Ventoy là gì?

Ventoy là một công cụ mã nguồn mở để tạo USB boot từ các file ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI.
Với Ventoy, bạn không cần phải format ổ đĩa nhiều lần để di chuyển các file của mình. Bạn chỉ cần sao chép các file ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI vào USB và boot chúng trực tiếp.

Những tính năng của Ventoy

Những tính năng nổi bật nhất của Ventoy bao gồm:

 • 100% mã nguồn mở
 • Rất đơn giản để sử dụng
 • Nhanh (chỉ bị giới hạn bởi tốc độ sao chép file ISO)
 • Có thể được cài đặt trong USB, ổ đĩa cục bộ, SSD, NVMe, thẻ SD
 • Boot trực tiếp từ các file ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI, không cần trích xuất
 • Hỗ trợ duyệt và khởi động các file ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI trong ổ đĩa cục bộ
 • Cả kiểu phân vùng MBR và GPT đều được hỗ trợ
 • x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, MIPS64EL UEFI được hỗ trợ
 • IA32/x86_64 UEFI Secure Boot được hỗ trợ
 • Hỗ trợ cài đặt tự động Windows
 • RHEL7/8/CentOS7/8/SUSE/Ubuntu Server... hỗ trợ cài đặt tự động
 • Hỗ trợ FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) cho phân vùng chính
 • Các file ISO lớn hơn 4GB được hỗ trợ
 • Kiểu menu boot gốc cho Legacy & UEFI
 • Hầu hết các loại hệ điều hành được hỗ trợ, 840+ file ISO đã được thử nghiệm
 • Giải pháp boot Linux vDisk (vhd/vdi/raw...)
 • Không chỉ boot mà còn hoàn tất quá trình cài đặt
 • Menu có thể chuyển đổi động giữa chế độ ListView và TreeView
 • Framework plugin và trình cấu hình plugin GUI
 • Chèn file vào môi trường runtime
 • Tự động thay thế file cấu hình boot
 • Theme và kiểu menu có thể tùy chỉnh cao
 • Hỗ trợ bảo vệ việc ghi vào USB
 • USB sử dụng bình thường không bị ảnh hưởng
 • Dữ liệu không bị phá hủy trong quá trình nâng cấp phiên bản
 • Không cần cập nhật Ventoy khi bản phân phối mới được phát hành

Ventoy

Di chuyển các file của bạn và boot chúng

Bạn có thể sao chép nhiều file cùng một lúc, giống như cách bạn có thể di chuyển file trong GUI Windows của mình. Cả UEFI và Legacy BIOS, cũng như hầu hết các loại hệ điều hành đều được công cụ này hỗ trợ. Nhà phát triển đã thử nghiệm công cụ với hơn 550 file ISO và chúng hoạt động hoàn hảo.

Rất đơn giản

Ứng dụng thực hiện công việc của mình mà không có menu hoặc tính năng bổ sung rườm rà, vì vậy, có cảm giác như bạn đang tương tác với một file hơn là làm việc với một công cụ. Không rõ tại sao Ventoy lại thêm phân vùng EFI vào USB, có lẽ vì vậy mà mọi người có thể khởi động UEFI.

Được sắp xếp hợp lý

Ventoy không thêm một số file không liên quan vào USB của bạn để thực hiện công việc của mình. Ventoy hiển thị cho bạn tất cả các file ISO trên thiết bị của bạn theo thứ tự bảng chữ cái. Không có menu không cần thiết khi sử dụng Ventoy, vì nó là một ứng dụng được sắp xếp rất hợp lý.

Ưu điểm

 • Tạo nhiều file boot trong cùng 1 USB
 • Boot trực tiếp từ file image
 • Chỉ cần copy file image vào và Ventoy sẽ cho chọn file khi boot máy.
 • Hỗ trợ Linux, Windows, VMware, Unix, ChromeOS, WinPE
 • Hỗ trợ cả MBR và GPT

Nhược điểm

 • Không có chức năng tùy chỉnh tên ISO.
51 👨 471
Bạn có thể tải phiên bản khác dưới đây: Ventoy LiveCD
Tải về 186,1 MB
0 Bình luận
Sắp xếp theo