Đầu tư cho an toàn thông tin vẫn chưa đủ

An toàn và an ninh thông tin (AT – ANTT) là yếu tố không nhỏ quyết định cho sự thành công của các công ty, các dự án. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng này lại chưa nhận được sự quan tâm thích đáng.

Đầu tư chưa thỏa đáng

Thông tin đã phát triển đến mức trở thành một môi trường độc lập. Yếu tố này là tổng hợp của các thông tin, hạ tầng thông tin, các chủ thể thực hiện quá trình thu thập, hình thành và phổ biến và sử dụng thông tin. Tuy nhiên, việc đảm bảo ANTT, yếu tố quan trọng quan trọng đảm bảo cho việc thành công thì lại chưa được quan tâm đúng mức.

Trong 3 năm trở lại đây, công nghiệp nội dung số phát triển từ 60 – 70%/năm. Đảm bảo AT – ANTT là yếu tố gồm 3 thành phần cơ bản: hệ thống luật pháp, hạ tầng công nghệ và phương tiện kỹ thuật đảm bảo ATTT. Do đó, đảm bảo AT – ANTT, chế tài xử phạt, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng là rất quan trọng nhưng còn rất thiếu và yếu, không đáp ứng kịp với sự phát triển của ngành công nghiệp này.

Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng vụ Công nghiệp CNTT (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã dẫn ra một ví dụ: Theo một khảo sát dựa trên các dự án được gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định: Có 60% dự án CNTT có đề cập đến nội dung an toàn và bảo mật thông tin (AT – BMTT). Đặc biệt, nếu xét các dự án có tích hợp phần mềm thì đến 90% dự án có đầu tư cho AT – BMTT. Điều này thể hiện nhận thức về tầm quan trọng của việc đảm bảo ANTT đã được nâng cao.

Các dự án dưới 5 tỷ đồng thường có xu hướng không đầu tư kinh phí cho giải pháp AT – BMTT mà tận dụng, khai thác các tính năng bảo mật có sẵn trong các module, cấu hình, thiết bị của hệ thống. Những dự án lớn trên 10 tỷ thường được đầu tư 3 – 27% tổng kinh phí để đầu tư cho giải pháp an toàn bảo mật thông tin.

Khoảng từ 3 – 27% là một khoảng rất rộng, điều này cho thấy yếu tố này không hề ổn định. Còn các dự án 100% làm về AT-BMTT hầu như không có”, ông Nguyễn Trọng Đường khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm: “Hiện nay chưa có dự án nào có khoản mục đầu tư kinh phí dành riêng cho việc xây dựng quy trình, chính sách bảo mật để đảm bảo mọi người có thể áp dụng chính sách này một cách hoàn chỉnh!

Nhân lực cho bảo mật thông tin chưa được chú ý đúng mức

Việc đào tạo về AT - ANTT cần được chú trọng để thực sự đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp nội dung số. Ảnh: Anh Lê.

Mật mã là một trong những phương tiện cơ bản và quan trọng nhất để đảm bảo BMTT. Tháng 5/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về hoạt động nghiên cứu sản xuất kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo mật những thông tin không thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước.

Theo đó, các hoạt động nghiên cứu mật mã dân sự sẽ được khuyến khích nhằm thu hút sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ khoa học công nghệ trong cả nước, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển mật mã, đáp ứng nhu cầu bảo mật thông tin của xã hội. Ngoài ra, mật mã dân sự đã được xếp vào loại sản phẩm được phép sản xuất kinh doanh hạn chế. Đây là yếu tố thiết yếu đảm bảo sự phát triển ổn định của các dịch vụ điện tử.

Để giao dịch thương mại điện tử, thông tin cá nhân rất quan trọng. Tuy nhiên, giao dịch điện tử chưa thể triển khai được vì người ta thường e ngại khi khai báo các thông tin cá nhân. Vấn đề này đã được đưa ra từ lâu nhưng chưa có văn bản nào quy định riêng và chi tiết về việc khai báo các thông tin cá nhân.

Theo T.S. Trần Đức Lịch, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ (Ban Cơ yếu Chính phủ), hành lang pháp lí về BMTT hiện nay chưa đầy đủ. Các chế tài xử phạt không rõ ràng, không đủ tính răn đe. Hiện, chưa có quy định ở tầm nghị định hoặc cao hơn về AT – ANTT.

Việc đào tạo kiến thức về AT – BMTT rất cần thiết. Yếu tố này không thể chỉ được chú ý cho những người làm công nghệ, mà cả những người không chuyên công nghệ. Đây là mắt xích quan trọng trong việc thực hiện đồng bộ triển khai AT – ANTT”, ông Nguyễn Trọng Đường cho biết.

Nhận thức về BMTT dù đã được nâng cao, nhất là trong giới CNTT - TT nhưng đây là việc làm cần tính đồng bộ cao. Do vậy, những người không chuyên CNTT - TT cũng cần được đào tạo để có kiến thức, hiểu biết dù đơn giản nhất và ứng dụng được các biện pháp bảo đảm AT – ANTT.
Thứ Bảy, 22/03/2008 09:21
31 👨 31
0 Bình luận
Sắp xếp theo