Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2022

Mẫu thông báo nghỉ Tết dương 2022 cho công ty, cơ quan, các đoàn thể gửi tới nhân viên, công nhân sẽ giúp cho thông báo thêm phần trang trọng và lịch sự hơn rất nhiều. Sẽ có sẵn các mẫu banner thông báo nghỉ Tết để viết nội dung nghỉ Tết Dương 2022, mà bạn không cần phải tự tạo banner thông báo lịch nghỉ Tết. Dưới đây là các mẫu thông báo lịch nghỉ Tết Dương 2022.

Nội dung mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2022

Nội dung mẫu thông báo nghỉ Tết Dương cần phải có đầy đủ thông tin. Nếu là banner thì bạn có thể tham khảo một số mẫu ở bài viết dưới đây.

  • Phần đầu là Quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian địa điểm lập thông báo.
  • Tên thông báo về việc gì.
  • Thông báo đến ai.
  • Nội dung thông báo là nghỉ nhân dịp Tết Dương, thời gian nghỉ bao nhiêu ngày, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu.
  • Lời chúc mừng năm mới của công ty: Ví dụ: “Kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác Công ty ……… cùng Gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý”.
  • Ngày tháng năm ban hành thông báo.
  • Ký tên người đại diện.

Mẫu banner thông báo nghỉ Tết Dương 2022

Dưới đây là một số mẫu baner thông báo nghỉ Tết Dương 2022 để các công ty, cơ quan đoàn thể sử dụng, viết nội dung thông báo nghỉ Tết.

Bạn truy cập vào link dưới đây để tải thêm mẫu banner thông báo nghỉ Tết Dương 2022.

Mẫu banner Tết

Mẫu banner Tết

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương cho công ty

THÔNG BÁO

(V/v: Nghỉ Tết Dương lịch năm ….)

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý đối tác

Lời đầu tiên, Công ty ……… xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã luôn đồng hành cùng Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

Căn cứ vào Quy định nghỉ Lễ của Công ty …………

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch trong thời gian nghỉ Lễ, Công ty ………… xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, Quý đối tác lịch nghỉ Tết Dương lịch như sau:

Công ty ………… chính thức nghỉ Tết Dương lịch năm …. kể từ ngày ….. đến hết ngày …. Bắt đầu làm việc lại vào ngày …….

Trong thời gian nghỉ Lễ, nếu cần hỗ trợ Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ……..

Kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác Công ty ……… cùng Gia đình năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Trân trọng./.

………., ngày … tháng … năm …
CÔNG TY …………

(Ký và ghi rõ họ tên người đại diện)

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương 2022 của trường học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………….                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 
Số: ………….                                                                …………., ngày ….tháng …..năm ….

THÔNG BÁO
Về việc thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022
đối với giảng viên, học viên, sinh viên

Căn cứ Thông báo …………..ngày ….tháng ….năm …..của Trường ……….Thông báo thời gian nghỉ lễ và các hoạt động sự kiện trong năm 2022 tại Trường…………….

Nay, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 đối với giảng viên, học viên, sinh viên như sau:

Giảng viên, học viên, sinh viên được nghỉ................................................................................
Giảng viên, học viên, sinh viên quay trở lại Trường tiếp tục giảng dạy, học tập từ thứ............
Đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển, các Trung tâm thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên biết và thực hiện./.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Thứ Hai, 31/01/2022 07:39
21 👨 7.844
0 Bình luận
Sắp xếp theo