Hỗn số là gì?

Bên cạnh số tự nhiên, số nguyên tố, số chính phương… thì trong toán học còn xuất hiện hỗn số. Vậy hỗn số là gì? Cách chuyển đổi hỗn số ra phân số như thế nào? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về kiến thức toán học này nhé.

Hỗn số là gì?

Hỗn số là sự kết hợp giữa 1 số nguyên và 1 phân số.

Phần phân số của hỗn số luôn luôn nhỏ hơn 1.

Ví du: Bạn có 1 quả táo và 1 nửa quả táo, tức là 1/2 quả táo. Thông thường, bạn sẽ nói mình có 1,5 quả táo nhưng trong toán học bạn sẽ sử dụng hỗn số để biểu diễn số lượng này.Hỗn số

Cách đọc hỗn số

Thành phần của hỗ số gồm có phần số nguyên và phần phân số. Khi đọc hỗn số, ta đọc phần nguyên trước rồi mới đọc phần phân số.

Cách đọc hỗn sô

Cách chuyển đổi của hỗn số

Cách chuyển đổi phân số sang hỗn số

Để chuyển 1 phân số sang hỗn số, các bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Đầu tiên lấy tử số chia mẫu số.
 • Phần nguyên sẽ là số nguyên trong hỗn số.
 • Phần dư sẽ là tử số mới của phân số.
 • Phần mẫu số giữ nguyên giá trị.

Ví dụ: Cho phân số 9/2, hãy biểu diễn phân số trên dưới dạng hỗn số.

Cách thực hiện như sau:

 • Bước 1: Lấy tử số chia cho mẫu số tức là lấy 9 : 2 = 4 và dư 1.
 • Bước 2: Kết quả phép chia được 4 là phần nguyên của hỗn số, số dư là 1 sẽ là tử số mới.

Hỗn số nhận được là:

4\frac{1}{2}

Lưu ý:

 • Bất kỳ phân số nào có tử số lớn hơn mẫu số đều có thể đổi thành hỗn số và ngược lại.
 • Tuy nhiên nếu tử số bằng hoặc nhỏ hơn mẫu số thì không thể thực hiện được.

Cách chuyển đổi hỗn số sang phân số

Để thực hiện được việc này bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lấy phần nguyên nhân cho mẫu số, kết quả nhận được đem cộng cho từ số.

Bước 2: Thay kết quả ở bước 1 thành tử số mới, giữ nguyên mẫu số. Ta được một phân số mới từ hỗn số đã cho.

Ví dụ: Đổi hỗn số sau sang phân số.

4\frac{1}{5}=\frac{4\times5}{5}+\frac{1}{5}=\frac{20+1}{5}=\frac{21}{5}

Lưu ý:

Tất cả các hỗn số đều đổi được sang phân số.

Cách cộng trừ nhân chia hỗn số

Có thể thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia trên hỗn số theo 2 cách như sau:

Cách cộng trừ hỗn số

Cách 1: Đưa hỗn số về phân số rồi tính

Chuyển hỗn số về dạng phân số rồi thực hiện các phép tính.

Ví dụ:

3\frac{1}{3}+2\frac{1}{2}=\frac{10}{3}+\frac{5}{2}=\frac{22+15}{6}=\frac{37}{6}

Cách 2: Cộng phần nguyên với phần nguyên, phần phân số với phân số

Ta tách phần nguyên để thực hiện cộng hoặc trừ, sau đó thực hiện phép tính tương tự với phần phân số. Cách này chỉ áp dụng nếu 2 hỗn số không âm.

2\frac{1}{4}-1\frac{1}{6}=\left(2-1\right)-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)=1-\frac{1}{12}=\frac{11}{12}

Cách nhân chia hỗn số

 • Thực hiện phép cộng hoặc phép trừ hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số rồi làm phép cộng hoặc phép chia phân số.
 • Khi nhân hoặc chia một hỗn số với một số nguyên, ta có thể viết hỗn số dưới dạng một tổng của một số nguyên và một phân số.

Ví dụ:

1\frac{2}{3}\times2=1\times2+\frac{2}{3}\times2=2+\frac{4}{3}=\frac{6+4}{3}=\frac{10}{3}

5\frac{1}{2}\div3=\left(5\div3\right)+\left(\frac{1}{2}\div3\right)=\frac{5}{2}+\frac{1}{6}=\frac{15+1}{6}=\frac{16}{6}=\frac{8}{3}

Thứ Năm, 15/09/2022 08:19
3,225 👨 13.139
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Phobg Trần
  Phobg Trần

  Tệ quãi

  Thích Phản hồi 18/09/22
  ❖ Giáo dục, học tập