Cách xuất SVG từ Photoshop CC

Photoshop CC có khả năng xuất ở định dạng file SVG. Có hai tùy chọn: Xuất tài liệu (mọi thứ trên canvas) hoặc xuất (các) layer được chọn. Trong hướng dẫn này, Quantrimang sẽ giải thích cho bạn các bước để xuất ở định dạng SVG từ Photoshop bằng hộp thoại Export As.

Các bước xuất dưới dạng SVG từ Photoshop CC

Để bắt đầu, hãy tạo ít nhất một layer với đối tượng dựa trên vector.

Lưu ý: Những bước được giải thích bên dưới không phải là cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển đổi các layer hoặc hình ảnh raster (dựa trên pixel) sang SVG hoặc đồ họa dựa trên vector.

Nếu bạn muốn xuất toàn bộ tài liệu dưới dạng SVG, hãy chuyển đến File > Export > Export As... Một cách khác để xuất các đối tượng/nhóm đối tượng riêng lẻ là chọn (các) layer, (các) nhóm layer hoặc (các) artboard (bảng vẽ) trong bảng điều khiển Layers, sau đó nhấp chuột phải và chọn Export As... Ngoài ra, hãy sử dụng Layer > Export As...

Chọn SVG từ danh sách drop-down Format ở bên phải hộp thoại Export As.

Nhấp vào Export All và lưu file hoặc điều hướng đến thư mục mà bạn muốn lưu file trong trường hợp bạn đang lưu nhiều file SVG.

Xuất dưới dạng SVG từ Photoshop CC
Xuất dưới dạng SVG từ Photoshop CC

Xuất nhanh dưới dạng SVG

Nếu bạn muốn có quyền truy cập nhanh để xuất layer, nhóm layer hoặc artboard đã chọn, hãy truy cập File > Export > Export Preferences và từ danh sách drop-down Quick Export Format, hãy chọn SVG.

Ngoài ra còn có các tùy chọn để chọn Quick Export Location (vị trí xuất nhanh) và Metadata (siêu dữ liệu) được lưu cùng với file.

Có tùy chọn xuất nhanh dưới dạng SVG
Có tùy chọn xuất nhanh dưới dạng SVG

Xem thêm:

Thứ Ba, 27/10/2020 08:07
3,86 👨 4.295
0 Bình luận
Sắp xếp theo