Cách xuất danh sách tiến trình đang chạy sang file text trong Windows 11

Khi muốn chẩn đoán vấn đề đang gặp phải trên PC Windows 11 hay nhờ người khác giúp xem lỗi máy tính, việc xuất danh sách các tiến trình hiện đang chạy để điều tra sự cố là việc đầu tiên bạn nên nghĩ tới.

Bạn có thể sử dụng Task Manager để xem danh sách các quy trình hiện đang chạy. Những vấn đề là không có cách nào để xuất danh sách đó dưới dạng file văn bản trực tiếp từ Task Manager. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải chạy lệnh trong Command Prompt.

Trước tiên, hãy mở Command Prompt với tư cách quản trị viên. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào biểu tượng Windows Search trên thanh tác vụ, nhập từ khóa “Command Prompt” vào thanh Search, nhấp chuột phải vào ứng dụng Command Prompt trong kết quả tìm kiếm trả về, sau đó bấm chọn “Run as Administrator” trong menu hiện ra.

Mở Command Prompt với tư cách quản trị viên

Command Prompt sẽ lập tức được khởi chạy với với các quyền nâng cao. Trên giao diện dòng lệnh hiện ra, bạn chạy lệnh sau:

tasklist

Chạy lệnh

Lệnh này trả về một danh sách thông tin liên quan đến từng tiến trình cụ thể đang chạy trên hệ thống:

  • Image Name
  • Process ID (PID)
  • Session Name
  • Session #
  • Mem Usage

Dưới đây là một ví dụ về danh sách tiến trình trả về sau khi bạn chạy lệnh. Lưu ý rằng danh sách thực tế có thể sẽ dài hơn nhiều, tùy thuộc vào số lượng tiến trình đang mở trên hệ thống của bạn.

Danh sách tiến trình trả về

Bây giờ, nếu bạn muốn xuất danh sách này dưới dạng tệp văn bản thuần túy TXT để tiện lưu trữ hoặc chia sẻ với người khác, hãy chạy lệnh sau:

tasklist>C:\serviceslist.txt

Chạy lệnh

Bạn có thể thay thế serviceslist bằng bất kỳ tên gọi nào muốn đặt cho tệp văn bản.

Tệp TXT tương ứng hiện đã được trích xuất và sẵn sàng sử dụng. Bạn có thể tìm thấy nó trong ổ Windows (C:). Mở File Explorer, điều hướng đến “Windows (C:),” và sau đó tìm tệp văn bản “serviceslist” (hoặc bất kỳ tên gọi nào mà bạn đã đặt).

File văn bản

Bạn có thể nhấp đúp vào tệp để mở hoặc chia sẻ nó đến bất cứ ai như một dạng file văn bản thông thường.

Thứ Hai, 29/11/2021 00:42
56 👨 982
0 Bình luận
Sắp xếp theo